IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Friday, November 19, 2004

 


زن وقتی مسلمان باشد، خرهم خنده اش می گیرد!

مدتی پیش ازاین، زمانی که خاتمی بوزینه هارون الرشید، در سفر به اسپانیا از نهادن دست خود در دست ملکه اسپانیا خوداری ورزید؛( دستی که می بایست خم شد و بوسید) من روزهای متمادی ذهنم به این نکته مشغول بود که بشر با چه نوع جانوری روبرو است؟ بی احترامی به انسان و وقاحت اسلامی در همین یک عمل به ظاهر کوچک و پیش پا افتاده به آن اندازه ای ژرف و گسترده و درعین حال آشکار است که به جز از وقیح ترین فرد بدور از تمدن ساخته نیست.
این اتفاق شرم آور که از نوع آن در تاریخ جمهوری اسلامی به دفعات شاهدش بوده ایم ( به همین دلیل هم شاید پوست کلفت شده ایم ) همیشه از نگاه خود آخوند برسی و تحلیل گشته است. آخوند هر گاه نیازی به پاسخ گویی یافته با استناد به مزخرفات دکان خودش، با ردیف کردن مشتی آیه و حدیث و روایت به توجیه پرداخته است و هرگز با ملاک ها و معیارهای بشری و انسانی به این عمل زشت توجه نکرده است.
از طرفی کل جفنگ امر به معروف و نهی از منکر آخوند نیز روی سر زن آوارشده است.
یعنی در امتداد اصل اساسی تبعیض جنسی اسلام اجرا گردیده است. همین 25 سالی که تجربه حسی و عینی بسیاری از ماست، امر به معروف و نهی از منکر در یک جمله خلاصه شده بود:" خواهرم حجابت را حفظ کن".
زن مسلمان اگر با یک نگاه اقتصادی و حساب دودوتا چهارتا هم به حقوق از کف رفته اش در اسلام و حکومت اسلامی نگاه کند، سهمش از میراث و خون بها 50% سهم مرد است. به زبان ساده و بازاری کلاه گشادی سرش رفته است. حالا اینکه شهادتش هم 50% شهادت مرد ارزش دارد از مقوله دیگری است. این توهین آشکار به ساحت انسانی زن، در اساس از نابرابری جویی مرد در نظام معیشتی و مناسبات جامعه مرد سالار و قبیله ای ریشه گرفته است.
شاید فیلم شبه مستند « آدم خوار» را دیده باشید. دراین فیلم قبیله ای وحشی زنی را که گویا خارج از هنجارهای اسلامی عشق ورزیده است به بند کشیده و جنین درون رحمش را با خشونتی غیرقابل وصف بیرون می کشند و بلا فاصله چال می کنند. سپس با سنگ آنقدر بر سر زن بیچاره می کوبند تا بمیرد. در جایی دیگر دخترک خردسال بی گناهی را که از سوی بیگانگان مورد تجاوز قرار گرفته است را به شکل فجیعی به سیخ می کشند. در این فیلم منشأ اهریمنی رجم که از توحش انسان بدوی ریشه گرفته به خوبی تصویر شده است.
تمامی مذاهب و ادیان زن ستیز یعنی کلیه ادیان و مذاهبی که بشر می شناسد، جمعاً جمیعا در فکر نپرداختن حقوق زن درهمه حوزه های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ... بوده و هستند. اسلام اما در بی حقوقی زن و گستاخی در ربودن حقوق زن گوی سبقت را ازهمه مسلک های غیرانسانی ربوده است. آخوند پلید هرگاه مردی در صدد برآمده است حقوق و آزادی زنی را محترم بشمارد، ازاو با صفت هایی چون قرمساق، دیوث، بی غیرت، بی تعصب و ... نام برده است. حق قضاوت و ریاست را از زن گرفته است. زن را زنده زنده توی کفن پیچانده و به آزاد و کنیز تقسیم نموده است. برای زن تنها یک جفت می شناسد؛ اما برای مرد چهارتا و چهارهزارتا.
زن در اسلام اسیر و بیچاره بکارت خویش است. اختیار اعضاء بدن خود را ندارد و استفاده از اندام های بدنش در گرو صلاح دید مرد است. اعضاء جنسی اش شرم گاهی است و باعث سر افکندگی. به هنگام قاعدگی نجس بوده و ناپاک است.
زن مسلمان فاقد فردیت و شخصیت یگانه است. او کنیز و طفیلی مرد و ابزارجماع حیوانی و دفع شهوت مرد است. صدایش نباید از حدی که آخوند تعیین کرده است بلند تر باشد. آوازخواندن که طلبش. تمامی اعضاء و اندام های بدنش وسیله گناه است. زن که خود نمایی و جلوه گری زیبایی هایش از خصائل نیک اوست؛ زن که شادی بی وجودش معنا ندارد؛ دراسلام سیاه پوش محرومیت کشیده ای است که از سایه خود نیز شرمنده است.
خطاب من به این زن های پوزه بند بسته حزب الهی و خواهران زینب که دیگر هیچ امیدی به درمانشان نمی رود و دائماً میان مسجد و مستراح در رفت و آمدند نیست؛ آنها تلف شدگان وادی اسلامند. افرادی هستند بی سواد، خشک مغز، گستاخ، مزاحم و خطرناکتر از هر مرد مسلمان برای آزادی دیگران. اینجا را بخوانید.
این نکته نیز حائزاهمیت است که بدانیم در این گونه صحبت ها لازم نیست در دام روشهای آخوندی گرفتارآییم و برای هر سخن خود چند آیه و حدیث ردیف کنیم. می شود یکجا بر هرچه سوره و آیه و حدیث و روایت اسلامی وجود دارد ادرار کرد گذاشت کنار. اگر در جهان انسانی چیزی وجود دارد که شایسته زباله دان تاریخ بشر است همین اسلام است و بس. پس اگر فردی از من استناد بخواهد، من از هوای مسمومی که در این سال های عمرم تنفس کردم سند می آورم. از آن" احساس تجاوز"ی نام خواهم برد که هر بار از دیدن هیآت مسخره و کریه آخوند به من دست می دهد. من از آن اهریمنی سخن خواهم گفت که می تواند دست و پای انسان را ضربدری ببرد و سپس رهایش کند تا بمیرد. من ازآن دیوی سخن خواهم راند که انسان را تا کمر در چاله فرومی برد و از دیگران می خواهد تا با سنگ به جانش بیافتند ...
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives