IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Friday, March 10, 2006

 

امسال چهارشنبه سوری جشنی تماماً سیاسی است.

همینکه زمامداران حکومت اسلامی از چهارشنبه سوری به صورت چهارشنبه آخر سال نام می برند، حکایت از عمق وحشت و نیز نفرتی ضد ایرانی است که از سنت های غیر اسلامی و غیر عربی در وجود هر آخوندی لانه کرده است. آتش هر بوته خشک و انفجار هر ترقه ای چون خاری در چشم اهریمن اسلام دشنامی است که روح پلید آخوند را به ستوه می آورد و جز سرکوب این جشن زیبا راهی در پیش رو ندارند.
آخوندهای عرب پرست در طی قرون گذشته حتا دوره هایی که مستقیماًهیچ سهم و نقشی در حکومت نداشته اند با گرد آوردن کودکان و نوجوانان در مساجد و تکایا وحسینیه ها بر ضد سنت های زیبای ایرانی عربده کشیده اند. در روضه های خانگی والدین کودکان را بر ضد شور و شادی جشن چهارشنبه سوری و نوروز مغزشویی کرده اند.

در برابر محرم و عاشورا و ... نیز نماز جمعه ها و مرده کشی ها و تظاهراتی که حکومت اسلامی هر از چندی و به مناسبتی برای نمایش حمایت و مشروعیت خود به راه می اندازد، مردم ما نیز جشن های ملی چون مهرگان، چهارشنبه سوری و نوروز و مناسبت های جهانی نظیر روز زن و روز کارگر و ... را برای اظهار مخالفت و بیان باورهای مغایر با عقاید مردم ستیز نظام اسلامی همواره در اختیار داشته است.
امسال از طلایه هایش پیداست که جشن چهارشنبه سوری هم ابعاد گسترده تری خواهد یافت و هم از مضمون و محتوای مبارزاتی و سیاسی ژرف تری برخوردار است. این حقیقت را از واکنش خشمگینانه حکومت آخوندی با تدارک برگزاری پرشکوه این جشن از سوی مردم می توان دریافت.
با تمام سختگیری ها و فشارهایی که رژیم بر فروشندگان لوازم آتش بازی اعمال می کند اما اکثر قریب به اتفاق کودکان و نوجوانان و جوانان از هر طریق ممکن تا همین ساعت ترقه و فشفشه و سایر وسایل جشن را آماده کرده اند. در میان جوانها که باشی به خوبی شور و شعف و انتظار آنان را برای فرا رسیدن موعد جشن چهارشنبه سوری در می یابی.
ما ایرانیان به زودی زود آخوند انگل را نیز چون دیگر دشمنان این آب و خاک در طول تاریخ، دفع کرده و سیفون را می کشیم.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives