IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Thursday, June 25, 2009

 

مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی

زمزمه هایی به گوش می رسد و شایعاتی در فضای کشور جریان دارد مبنی بر اینکه آخوند هاشمی رفسنجانی در تلاش است که از طریق مجلس خبرگان که ریاستش را بعهده دارد، سیدعلی خامنه ای را از مقام خود خلع نموده و ظاهراً نهادی به نام « شورای رهبری» اما در حقیقت« شورای ولایت فقیه» تأسیس کند. او سپس در نظر دارد که با استفاده از سازوکار مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت احمدی نژاد را برکنار و سرنوشت انتخابات 22 خرداد را احیاناً به سود میرحسین موسوی رقم بزند.

با توجه به تجربه ای که از سی سال حاکمیت جمهوری اسلامی کسب کرده ایم به روشنی می دانیم که علی اکبر هاشمی رفسنجانی پس از خمینی و در کنار وی، اساسی ترین ستون این نظام هم در تأسیس و هم در تداوم و ماندگاری و حفظ و حراست آن بشمار می رفته است. در تمامی بند و بست ها و مذاکرات پشت پرده و پیوندهایی که با استعمارگران و دشمنان منافع ملت ایران طی این سه دهه جریان داشته است، هاشمی رفسنجانی و خانوادهء سرمایه دار و ثروتمند و مافیایی وی، نقشی کانونی بازی می کرده و یک پای ثابت هر دسیسه ای بوده اند. در این سی سال هیچ تصمیم و معاملهء سیاسی و اقتصادی و نظامی از خرد و کلان- چه داخلی و چه خارجی- نبوده است که بدون اطلاع وی اتخاذ شده و به نتیجه ای رسیده باشد.
بنابراین چنین پروژه ای اگر اجرایی شود، در واقع کودتای دیگری در درون نظام است که به هیچ وجه منافع و حقوق ملت ایران را مطمح نظر ندارد. هدف این پروژه ریختن آب سردی بر قیام خونین ملت ایران و در نهایت نجات نظام اسلامی و به طریق اولی نجات مافیای روحانیت شیعه از خطر مرگی حتمی است.
مافیای روحانیت معظم در پی حوادث و تحولات روزهای اخیر به خوبی درک کرده است که علی خامنه ای در مقام رهبر و ولی فقیه اعتبار خود را از دست داده و حضورش در این جایگاه، ای بسا کل نظام اسلامی را با خطر نابودی مواجه سازد. از طرفی دولت سپاهی- نظامی ِ احمدی نژاد که ولی فقیه قاطعانه از آن حمایت می کند، در طی چهار سال گذشته نشان داد که دل در گرو روحانیت نداشته و خیره سرانه بر شاخ نشسته بن می برد. بنابر این در میدان جنگ گرگ ها، عقل حکم می کند که روحانیت شیعه به جانب جناح معقول تر میل کند.*

مافیای روحانیت معظم شیعه، آن کاست و قشر و گروه و طبقه و صنف و دارودسته ای است که در این برهه از تاریخ ایران به گره گاهی سرنوشت ساز و پیچ خطرناکی در حیات خود مواجه گشته است. حافظان بیضهء اسلام به مانند همان صاحبِ مرغ تخم طلا که مرغش هرروز یک تخم طلا می گذاشت، اما حرص و آز و طمع وی باعث شد مرغ نگونبخت را بکشد به این خیال که همهء طلاهای موجود در شکم وی را یکجا تصاحب کند، با انقلاب 57 دکان تاریخی خود و سودهای سرشار از محل خمس و سهم امام و موقوفات و سایر وجوهات شرعیه و بعضاً هدایای حکومتی را به قمار گذاشتند و نه تنها تمامی ثروت ها و سرمایه ها و منابع ایران را ملک طلق خود ساختند، بلکه آیت الله های حریص و سیری ناپذیر این خیال خام را نیز در مخیله می پروراندند که از این طریق و با این شگرد هم از آخور می خورند و هم از توبره. یعنی علاوه بر آخور تاریخی ِ وجوهات شرعی، بر منابع سرشار و پایان ناپذیر یک کشور بزرگ هم چنگ می اندازند که انداختند. به عبارتی دیگر، آخوندها و آیت الله ها سرنوشت قشر و صنف و فرقهء فقها را آنچنان با سرنوشت و عاقبت جمهوری اسلامی گره زده اند که مرگ هریک، نابودی و اضمحلال دیگری را به دنبال دارد.

اما اکنون و در این مقطع از تاریخ حیات روحانیت شیعه، دو اتفاق بزرگ روی داده است که تمامی حساب و کتاب های دینکاران و دکانداران دین را به هم ریخته و نقش بر آب ساخته است.
نخست اینکه آن مرغ تخم طلا همچون ققنوسی از خاکستر خویش و از خواب هزاروچهارصدساله برخاسته و سیمرغ فرهنگ ایران بر آسمان ایرانشهر بال گسترده است که تا فرزندانش را در آغوش و در زیر بال و پر خویش بگیرد. ایرانیان به طرز بی سابقه ای به بنیادهای فرهنگی تمدن خویش روی آورده اند. توجه به ارزش های تاریخی و تمدنی ِ پادشاهی ِ هخامنشیان و یادگارهای کوروش و داریوش، دلبستگی به میراث معنوی ِ زرتشت گرامی، رویکرد آگاهانه به هنر و شعر و ادبیات خود و بازسازی هویت خویش از طریق خوانش درست و دقیق شاهنامه و... فرهنگ و جامعهء ایران را متحول ساخته است.
دوم اینکه در این سی سال با شناخت و معرفتی عملی که ملت ایران نسبت به واقعیت مخرب، مسدود کننده و سنگ انداز نهاد روحانیت و مرجعیت شیعه در روندها و تحولاتِ طبیعی ِ اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی و با پرداخت هزینه های بسیار سنگین کسب کرده است و از سویی به همت روشنفکران و روشنگران بزرگی- که فهرست کردن نام و نشان آنان و بیان ارجمندی ِ کار و فعالیتشان به تألیف و تدوین کتابی درخور و شایسته نیازمند است- فرهنگ و جامعهء ایران دگرگون گشته و زیر و رو شده است.
واقعیتِ رنسانس و نوزایی و دگرگشت جامعه و فرهنگ ایران، واقعیتِ پیشرفت و بالندگی و آگاهی ِ عمومی، بیشتر و بهتر از هر مقام و مقوله ای، در خردگرایی و خردورزی و در روی گردانی از خرافات مذهبی و منابع تولید این خرافات و عوامل تثبیت جهل و تحمیق عمومی نمود یافته است. معضل و مشکل تاریخی ِ جامعهء ایران، صرفاً این دیکتاتور و یا آن مستبد و خودکامه نبوده، بلکه بیش و پیش از همه وجود نهادی بوده است که راه ها و ریه های تنفس یک ملت را از همه سو مسدود کرده و با تولید خرافه و جهل مذهبی و دشمنی آشکار با آزادی و دانش و هنر و فرهنگ و پیشرفت و ترقی و بویژه و در این سده های اخیر با ضدیت با مدرنیته و غرب ستیزی بیمارگونهء خود، موجبات عقب ماندگی ِ جامعهء ایران در همه زمینه های فرهنگی و سیاسی و اقتصادی و... را فراهم آورده است.
رویگردانی و دلزدگی ملت ایران از ضدارزش های اسلامی، در فردای پس از انحلال جمهوری اسلامی و در یک فضای آزاد و بدور از شلاق و شمشیر اسلام و آخوند است که واقعیت ملموس و آشکار خود را به نمایش خواهد گذاشت. مافیای روحانیت و مرجعیت شیعه پایگاه اجتماعی و مردمی ی خود را در قمار جمهوری اسلامی تاریخاً از دست داده است.

بنابر این پروژه ای که هاشمی رفسنجانی رهبری و مغز متفکر آن به شمار می رود و هدف از آن حفظ سلطهء مافیای روحانیت بر ملت ایران است، رفته رفته و با مقاومت بیشتر مردم در برابر ارادهء خامنه ای، در میان هشتاد و چند قلاده از پیرکفتارهای خفته در تابوت مجلس خبرگان رهبری از استقبال معنی داری برخوردار شده و کلید خواهد خورد.
----------------------------------------------
*( بدینگونه سخن گفتن از نهادی به نام روحانیت و مرجعیت شیعه، یعنی قایل بودن به انسجام و یکپارچگی ِ این نهاد، چه بسا موافق نظر تحلیل گرانی نبوده باشد که به وجود آخوند خوب و آخوند بد و آخوند حکومتی و آخوند مستقل قائلند. مشکل چنین صاحبنظرانی بطور سنتی قیاس مع الفارق میان روحانیت شیعه و کلیسای کاتولیک بوده است. چنین انسجام ساختاری و بنیادی اگر وجود نمی داشت، روحانیت شیعه تاکنون به هفتاد گروه و دسته و فرقه و شعبه تقسیم شده بود.)
4 تیرماه 88
siamakmehr@yahoo.com
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives