IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Thursday, July 15, 2004

 

سرآغاز

ما ایرانیان در غوغای پنجاه و هفت، از دست شاهی که معتقد بودیم مستبد و خودکامه است افسارمان را بازگرفتیم؛ ولی همزمان و در کمال بی خردی سپردیم به دست الله، آن هم توسط دلالهای فاسد و دزد و دژخیمش. در مثلث استوار و پر معنی ِ خدا- شاه- میهن، خدایش را که از قرن ها پیش نابخردانه با الله تاخت زده بودیم و یا الله بر ما تاخته بود و خودش را تحمیل کرده بود( فرقی نمی کند، نتیجه یکی بود). اما زمانی که شاه را به تبعید فرستادیم و آن مثلث از هم گسیخت، آنوقت میهن یعنی در حقیقت ملت، تنهای تنها شد و کاسهء چکنم چکنم بدست گرفت. او مانده بود و الله. هیچ حائلی هم میان این دو نبود. میهن شده بود شبیه قفسی که در آن یکنفر با گرگ همخانه بود. درماندگی و بیچارگی فرد در چنین وضعیتی به حدی است که آرزو می کند ای کاش سقف این خانه بر سرش خراب شود شاید که نجات یابد. در نبرد خدا- شاه- میهن، در هر صورت این میهن( ملت) بود که سرش بطور جدی کلاه رفت.

اما ملت خیلی زود از سرگیجه بیرون آمد و تصمیم گرفت تکلیفش را با این خدا هم روشن کند. ما در سراسر تاریخ دراز دامن این سرزمین میان سلطان و حاکمی مستبد از یک طرف و وکلای الله از سوی دیگر، مثل توپ تیپا خورده ایم. در چنینی شرایطی که به طول و قدمت تاریخ ما دوام آورده است، ما همواره در به در به دنبال یکجور ناجی گشته ایم که یا دارای وهم کیانی بوده باشد و یا مستقیماً به موهوم متصل باشد. ما هیچ گاه صاحب اختیار و انتخاب نبودیم. خودمان را باور نکردیم و کماکان در ساحت اسطوره و امرقدسی بسر برده ایم.
از شاه که گذشتیم، اما برای گام نهادن به ساحت انسان مدرن باید خدا به معنی مرجع و زمامدار را هم دست به سر کنیم. برای رسیدن به خودمان، برای رسیدن به بلوغ هیچ راه دیگری وجود ندارد. باید زمین سفت و سخت زیر پای خود را باور کنیم و به جای پرسه زدن در آسمان ها، توی آزمایشگاه به دنبال حقیقت بگردیم. امروز حقیقت روشن دانش بشری، هدف زندگی را که همانا ساختن و پیشرفت و رفاه و شادیست بر ما آشکار ساخته است. دیگر فریب نمایندگان جورواجور خدا را نخواهیم خورد. خاتمهء قصهء خدا، بطریق اولی تخته کردن در دکان آخوند هم هست.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives