IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Wednesday, October 06, 2004

 

آزادی همین نزدیکی هاست!

نظام های حاکم بر دو کشور همسایه ایران ظرف دوسه سال اخیر نابود شدند.
طالبان که روز روشن وسط خیابان سرمی بریدند و به مرده تازیانه می زدند، اکنون چند سالی است که امیرالمؤمنین شان مثل موش صحرایی از این سوراخ به آن سوراخ دربه در است. دیکتاتورعراق که مخالفینش را توی چرخ گوشت می انداخت دیدیم که درچه فلاکتی اسیر نیروهای رهایی بخش آمریکا شد.
با این حال و با وجود چنین واقعیت های ملموسی هنوز بسیاری از ایرانیان به ویژه اهل سیاست و اندیشه درنهایت ساده اندیشی و کوته بینی دچار این توهمند که آمریکا به ایران حمله نخواهد کرد. در صورتی که اکنون ماه هاست که آمریکا به ایران حمله کرده. مثل اینکه تا سربازان آمریکایی با اسلحه به طرفشان نشانه نروند از خواب بیدار نمی شوند. بسیاری از حوادث و تحولاتی که در چند ماهه آخر قبل از سقوط صدام روی داد، این روزها برای جمهوری اسلامی اتفاق می افتد. پس از انتخابات آمریکا اولین قطعنامه علیه ایران در شورای امنیت به تصویب خواهد رسید. از آن پس گیرهای آمریکا روزانه خواهد شد. با ورود نخستین ناو جنگی آمریکا به خلیج فارس آخوندها باید چهارده معصوم و شهیدانشان را برداشته و فرار کنند. اما به کجا؟
همانطور که در یکی دو هفته آغاز حمله به عراق بیش از نود هزار عراقی متهم به همکاری با صدام اسیر نیروهای رهایی بخش شدند پیش بینی می شود بالغ بر دویست هزار آخوند و پاسدار و شکنجه گر جمهوری اسلامی ظرف یکی دو روز توسط مردم تحویل نیروهای آمریکایی شود.
وقتی بوش پدر از نظم نوین جهانی صحبت میکرد و یا زمانی که بوش پسر از محور شرارت و خاورمیانه بزرگ صحبت می کند ما که گوش های سنگین و بلااستفاده ای داریم، همه چیز را مثل کرها پرت و پلا می شنویم و به هیچکدام بهایی نمی دهیم. ما طی قرن ها آنقدر از آخوند دروغ و یاوه و سخنان بیهوده شنیده ایم که گوش هایمان به واقع از کار افتاده است.
پس از سرنگونی جمهوری اسلامی که شمارش معکوسش بعد از انتخابات آمریکا آغاز می شود، تمامی تروریستها یتیم خواهند شد. تروریستها دیگر هیچ منبع مالی و حمایتی نخواهند داشت. ایران هرگز وضعیتی همچون عراق نخواهد یافت. چرا که با سقوط جمهوری اسلامی دیگر کسی یا گروهی وجود نخواهد داشت که بمب اندازی کند.

آزادی همین نزدیکی هاست ...
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives