IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Monday, October 18, 2004

 


دهان مؤمن روزه دار بسیار شبیه است به مقعد بیماری که یبوست دارد: هم خشک است و هم بوی گند می دهد!

در ماه رمضان مسلمان های بیمار به انحاء مختلف برای افراد مزاحمت ایجاد می کنند. با هر شخصی که روبرومی شوند تا ندانند طرف روزه است یا نه، آرام نمی گیرند. وقتی هم دریافتند روزه نیستی تازه سوال های نامربوط و ابلهانه ایشان شروع می شود.
از طرفی حکومت اسلامی تمامی رستوران ها و اغذیه فروشی ها را در این ماه نکبت و جهل و جادو تعطیل می کند. خوردن و نوشیدن که نیاز طبیعی هر موجود زنده ایست در این ماه به یک گناه قابل مجازات تبدیل می شود. مسلمان های بیمار با تظاهر به روزه داری، رفتار طبیعی دیگران را تظاهر به روزه خواری می نامند.
آخوند بداندیش امروز که فهمیده دیگر با محتوای گندیدهء اسلام قادر نیست کسی را فریب دهد به طور مداوم و با حجم زیاد در تنور شکل و مناسک و مراسم اسلام می دمد. وقتی می بیند مساجد و حسینیه ها و تکیه ها از مردم تهی گشته و اکثریت عظیم مردم برای مقدساتش ارزشی نمی شناسند، همهء دیوانه بازی هایش را به کوچه و خیابان کشانده است. بر سر هر کوی و محله خیمه میزند، مرده هایش را در پارک ها و میادین و مکان زندگی ما چال می کند، عرعر و عربده اش را از ده ها کانال و شبکه رادیو و تلوزیون و مسجد و مهدیه بر سر ما آوار می کند و ...
ماه رمضان، ماه آخوند، ماه دروغ، ماه بیکاری و بیکارگی و مزاحمت مسلمانان است.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives