IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Monday, November 22, 2004

 

جنبش وبلاگ نویسان
با یکصدهزار وبلاگ به مبارزه با جمهوری اسلامی برخیزیم.

آخوند بی شرم طی 25 سال گذشته در گستره وحجمی باور نکردنی عربده سرداده است. هزاران امام جمعه وجماعت، هزاران آخوند خانگی، صدها سخنران ومداح بیهوده گو درسراسر کشور از هزاران مسجد وحسینیه وتکیه ومهدیه وهزاران مستراح جورواجوریکسویه واق واق کرده اند. ده ها شبکه وکانال رادیو وتلویزیون مکانی برای یاوه سرایی دیوعربده بوده است. میلیون ها جلد کتاب ونشریه درسی وغیر درسی وسیله ای بوده است در خدمت دیو دروغ.
دراین سالهاهمین آخوند بی حیا اما صدای کوچک یک مخالف درپرت افتاده ترین ده کوره این کشوررا تحمل نکرده است. قلم لاغرولرزان یک روزنامه نگاررا با خشونتی اهریمنی شکسته است. با مشت به دهان هر دگراندیشی کوبیده ومغز جوانان را خوراک جانور جهل ونادانی وجودش کرده است.
آزادی بیان یعنی مادر آزادی ها در این سالها سوگوار فرزندان خود بوده است. آخوند بی چیز درمقطع انقلاب صد سال مبارزه آزادی خواهی مردم ایران را دفن کرد. دشمن جهالت اسلامی آگاهی است و آزادی بیان به تنهایی قادر است شیشه عمر آخوند را به زمین بکوبد. باید دیوار وحجاب سیاه اسلام برحقیقت وراستی را آنقدربا زبان لیسید تا فرو ریزد. نباید میان کار خوابمان ببرد.
مدیوم وبلاگ وپدیده جدید وبلاگ نویسی را اگر به عنوان وسیله ای برای مبارزه در اختیار بگیریم و از تمامی امکانات اینترنت روشمند وخردمندانه جهت افشاگری وتولید اندیشه وآگاهی سود بجوییم بهترین ومؤثرترین ابزار مبارزه با جمهوری اسلامی است. کارکرد مبارزاتی وبلاگ را دست کم نگیریم.
با تشویق جوانان به وبلاگ نویسی وایجاد انگیزه وهیجان در این کار می توان بر عدد وبلاگ ها چنان افزود که تمامی وسایل ارتباطی آخوند را بلااثر ساخت. اتاقهای چت را سبک نشماریم ودرآنجا از جوانان بخواهیم به وبلاگ نویسی روی بیاورند.
ازوجود رذالت های آخوند نترسیم وبافیلتر یک یا چند سایت ووبلاگ ناامید نشویم. صدها راه برای عبور از سانسور وفیلتر وبلاگ وجود دارد وآن انسان متمدن که این وسیله بیان واظهاروجود را در اختیار بشر قرار داده است تا آخر راه با ما همراه خواهد بود.. اینترنت تنبان ننهء ولی فقیه نیست که به این راحتی یکی پایین کشد یکی بالا!
...

( درگشایش وگسترش این مقال ازهرسخنی استقبال می کنم.)

: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives