IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Friday, November 26, 2004

 

فراخوان ملی ، رفراندوم و کشک

هشت سال با دوم خرداد واصلاحات سرکار بودیم. چه اشکالی دارد این مردم بیکارچند صباحی نیزبا قصه رفراندوم سرکارباشند. به هر حال اگر هیچ فایده ای نداشته باشد کمکی به معضل بیکاری که هست. از سویی این مردم در مانده به هر ریسمان پوسیده ای چنگ می اندازند. چنانچه خود من مثل ملانصرالدین این فراخوان را امضاء کردم وبا خود گفتم نکند راست باشد وحاکم مهمانی داشته باشد وما جابمانیم! پس بعید نیست آقایان حکومتی اینبار نیز در سرگرم ساختن مردم موفق باشند. فرض می کنیم در یک فیلم تخیلی شصت میلیون امضاء گرد آوری شود، از این تعداد بیشتر که متصور نیست؛ آنوقت چه می شود:
آقای سازگارا درباره روند عملی شدن هدف این فراخوان گفت: درقدم اول باید دید این فراخوان تا چه حد از پشتیبانی برخوردار می شود. اگر به اندازه کافی از این فراخوان حمایت شود، این امکان ایجاد می شود که بتوان با مقامات در سطح داخلی وبا نهاد ها در سطح بین المللی وارد گفت وگو شد تا به خواست ملت تن دهند.
ابتدا باید پرسید در سطح داخلی با کدام مقامات می خواهید وارد گفت وگو شوید؟ با رفسنجانی، با خامنه ای، با حسین شریعت مداری... باکدام جنایت کار وتبه کارو شکنجه گرودزد این رژیم؟ کدامیک از اعضاء مافیای جمهوری اسلامی؟ اساساً با این جانوران می توان گفت و گو کرد؟ لابد می خواهید به حضورخامنه ای این دیو عربده شرفیاب شوید وبه سخنرانی ومنبر ایشان دست بسته وساکت گوش فرا دهید. گفت وگو درحکومت اسلامی تاکنون به همین صورت بوده وبس. در اسلام گفت وگویی وجود ندارد.آخوند گوش ندارد، دیو عربده است. دیو دروغ. بیشتر از این به « گفت وگو» توهین نفرمایید. همان گفت وگوی تمدنهای شما به اندازه کافی مردم دنیا را اسهال کرده است.
واما آن نهاد های بین المللی که از آن سخن می گویید در این25 سال گرچه بطور مداوم از جمهوری اسلامی به خاطر نقض آشکار وپیوسته حقوق وآزادی های مردم انتقاد کرده اند اما عملاً چون فاقد قدرت اجرایی بوده اند وغالب دولتهای اروپایی با جمهوری اسلامی بده بستان های پرسود داشته اند راه به جایی نبرده وتلاش مذبوحانه ای بیش نبوده است. امید بستن به مجامع بی المللی وسازمان ملل که چند سالی است در واقع تعطیل شده است خوش خیالی وگم کردن راه است.
درمرحله نهایی به نظرآقای سازگارا اگر مقامات به خواست مردم تن ندهند آنگاه می شود از روش هایی غیرخشونت آمیز مانند نا فرمانی مدنی استفاده کرد تا مقامات به خواست مردم تن دهند.
اولاً خواست مردم دراسلام یعنی باد معده! یعنی پشم خایه محمد عرب. ثانیاً مگر این مردم در این سالهای نکبت اسلام فرمانبرداربودند که حال بخواهند نافرمانی کنند؟ مگر شمشیر اسلام شما حضرات تا کنون فرصت تنفس به کسی داده است؟
اداهای دموکراتیک از مسلمان وعمله اکره جمهوری اسلامی پذیرفته نیست. دکانی دیگر بعد از دکان اصلاح طلبی گشوده اید. هدف شما حکومتی ها گرفتن ابتکار عمل از مخالفان واقعی این نظام است و به جز خنثی کردن حرکت های خردمندانه مردمی فکری در مخیله اسلامیتان نیست. این نیزسریالی از سریال های جمهوری اسلامی است. این نیز بگذرد.
در جهان امروز اگر ملجا وپاسخگوی واقعی وبه اصطلاح مرد عملی وجود داشته باشد که بتوان به آن امید بست ایالات متحده آمریکاست.
آمریکایی که نجات دهنده مردم بوسنی وهرزگوین از چنگال نژاد پرستان صرب بود. آمریکایی که نجات دهنده مردم افغانستان ازستم دیوهای سیاه اسلام طالبان بود. آمریکایی که نجات دهند مردم عراق از چرخ گوشت وگورهای دست جمعی صدام بود...
ما ایرانیان باید مستقیماً از دولت ایالات متحده آمریکا وشخص جرج دابلیوبوش رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تقاضا کنیم در امور داخلی ما دخالت نموده وزمینه را برای رفراندوم فراهم نماید. بقیه تلاشهای ما یعنی کشک. یک ربع قرن مبارزه با حکومت اسلامی عملاً به شکست منجر گردیده وثابت شده است که ما زورمان به آخوند مکار نمی رسد.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives