IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Sunday, November 28, 2004

 

یکی از بزرگان اهل تمیز...
( داستان یک آخوند بی عبا وعمامه )

درفروردین 67 به زادبوم خود، توس(مشهد) رفته بودم، بیمارگونه وگریزان ازبمب وموشک جنگ تحمیلی، ونیز برای شرکت در مجلس ترحیم در گذشته ای رحمت الله علیها. ومدتها شاید ده یازده ماه بود شعری نگفته بودم، اما به محض سکونت وسکون یافتن در مشهد این قصیده به خاطرم خطورکرد، سرودم ودوستان خراسان منجمله اصحاب انجمن صائب(سه شنبه شبها درخانه دوست دیرین وشاعر استاد محمد قهرمان) ازاین قصیده، نسخه ها گرفتند به خط خوش استاد احمدکمال پور«کمال» وگویا زیراکس وچه وچها. قصیده در بحری مشترک بین عرب وعجم است ولی عرب درین وزن خیلی بیشتر شعر دارد وشعر فارسی خیلی کم است. مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن دوبار ومن در قافیه میم را هم لازم گرفتم، گرچه مالایلزم است.
...
ازری زمهلک جنگ، جستم به مأمن طوس
درزادبوم خودم، بهترامان وضمان
درظل بوالحسنم، هشتم امام همام(ع)
حبل المتین درش ملجای معتصمان
همنام ونسل علی(ع)آن برتر ازلی
سالارلم یزلی، زاومحترم حرمان
طوس است وصبح بهار، من زائری سفری
درباغ پیربزرگ، با یک دو همقدمان
شهنامه گوی شگرف، ابروچوموشده برف
فردوسی آن یم ژرف، دیهیم محتشمان
معمارجان وروان، ایران ازاوبه توان
کاخش کتاب بزرگ، ستوارترهرمان
گیتی ازاو به شگفت، کاین فرّه ازکه گرفت
دلتنگ ازاوعربان، دلشادازاوعجمان
...
( آمد نسیم صبا، گزینه اشعارمهدی اخوان ثالث، انتشارات مروارید، چاپ اول 1369 )

ما ایرانیان آخوند درونمان همیشه بزرگتر ازآخوند بیرونمان بوده است. شاعربزرگی هم که باشیم اسیر وبیچاره آخوندیم. این شاعر حماسه سرای کهنه کار، این صنعت دان متخصص علم عروض، به نام های خرفستران وحشرات عرب که می رسد فاتحه هر چه عروض ووزن وقافیه وصنعت شعری است می خواند. معلوم نیست این(ع) ها چه نسبتی با آن مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن دارد؟ ما چگونه این شعر را بخوانیم ودراین میان (علیهه السلام) هم بگوییم؟
ازشاعری وزبان آوری که بگذریم این شاعر بزرگ حسابی قات زده بوده است. فردوسی که عمری خون دل خورد از نکبت وپلیدی عرب های مهاجم؛ حال باید درشعر شاعری حماسه سرا ومدعی فهم شاهنامه بنشیند کنارحشراتی به نام ثامن الاجنه وعلی سامورایی دشمنان دیرینه وتاریخی ایران زمین ( معشوقه فردوسی ) .
درمصرع دوم بیت آخری که از این شعر آورده ام دو فکری وپاره پارگی وجود ما ایرانیان به خوبی آشکار است. از یک سمت ازهمان عربان با صفت هایی چون همام وبرترازلی یاد می کند واز سویی به دشمنی ایشان با فردوسی و ایران وایرانی اشارت دارد. اودر کهن بوم وبر نیز از این دوپارگی وجودش ونادانستگی شواهد بسیاری به دست داده است. بزرگانمان که چنین بیچاره دیو آخوند وجادوی اهریمنی اسلامند، چگونه برآدم های ساده کوچه وخیابان خرده بگیریم؟
جمهوری اسلامی تاکنون چند بار زاد روز ثامن الاجنه را درآرامگاه فردوسی در شهرتوس جشن گرفته است. هدف از این کار دهن کجی به ایران وایرانی و آزار رساندن به روان پاک زنده کننده نام ویاد نیاکان مابوده است. ولی دوست وبزرگی چون مهدی اخوان ثالث نظیر بسیاری از ما ایرانیان هنوز بر آخوند درونش غلبه نیافته بود وپیش از اینکه به حقیقتی بزرگ آگاهی یابد از میان ما رفت. روانش شاد باد.


: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives