IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Thursday, January 06, 2005

 

ناگزیری دشنام

وقتی انسان درمانده است، وقتی سنگ را بسته و سگ را رها می بیند، زمانی که توان تغییر شرایط از تو سلب گردیده و دشمن در خانه ات لانه کرده است، هنگامی که بهترین سال های عمرت را درهوایی مسموم نفس کشیده ای و دستت را تا باز کردن پنجره هزار شمشیر شقه کرده است، به زمین و زمان دشنام می دهی؛ اینجا عفت کلام دروغ خر رنگ کنی بیش نیست.
وقتی نظام نکبت الهی چرک وکثافت و تراوشات مسموم اذهان بیمار مسلمانان را از هر سو بر تو آوار می کند و از بام تا شام عر و عر وعربده بلال حبشی تار به تار اعصاب انسانی ات را به سیخ می کشد، سخن گفتن از حرمت کلام و لزوم احترام گذاشتن به عقیده دیگران ( مسلمانان ) بی ربط ترین سخن و خواهشی بس ناجوانمردانه است.
زمانی که اهریمن اهانت، سعیدی سیر جانی را به رقص وا می داشت و شیاف پتاسیم به وی اماله می کرد، هنگامی که دشنه شقاوت پهلوی داریوش فروهر را می شکافت، و یا زمانی که ریسمان الهی گلوی محمد مختاری را می فشرد و تنفس همین هوای زهرآگین را نیز از وی دریغ می داشت آیا به جز دشنام، فکر و فرصت عمل دیگری از ایشان باقی مانده بود؟
به کدامین اعتقاد احترام بگذاریم؟ مگر شایسته مقام انسان است که به اندیشه های سخیف وضد بشری مشتی نادان وبیمار حرمت نهد. پس در این میان حرمت انسان چه می شود؟ باوری که تو را به جرم عشق ورزی در چاله می خواهد تا با سنگ به قتلت برساند؛ باوری که فقر را بر تو فخر دانسته وآنگاه دست و پایت را به جرم فقر می برد شایسته احترام نیست. باوری که زن را بدهکارترین و مچاله و ذلیل می خواهد و آلتی برای جماع، به یقین از سمت اهریمن آمده است و شایسته احترام نیست. وقتی لق لقه زبان محمد عرب این کلام است که:« گرفته وبه قتل برسانید » ما با انسان روبرو نیستیم که از صفات نیک انسانی سخن برانیم. مگر تا کنون سخن نیک واستدلال محکم کم آورده اند بزرگان ما؟ در دل سنگ فرو می رود اما به مغز کرم افتاده مسلمانان بی اثر است.
نخست اینکه احترام به عقیده دیگران واجب نیست بلکه به آزادی عقیده احترام می گذارند. دوم، اگر اعتقادات دیگران درفکر حق « آزادی بیان بدون حصر و استثناء » باقی نماند و از چپ و راست بر تو حقنه شد و اجرا گردید.، آنهم اندیشه هایی که با جزء جزء باورهای نیک انسانی در تضاد و ستیزاست، و دستت از زمین و آسمان کوتاه بود، به غیر از دشنام به چه متوسل شویم؟ ته چاه افتاده ایم، با جانور زبان نفهمی مواجهیم. آزادی ما نزد وی بی ارزش ترین خواسته هاست. اگر دشنام نگویم دلم می ترکد.

: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives