IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Monday, January 24, 2005

 

از تو به یک اشاره
از ما به سر دویدن


مردم ایران طی بیش از دو دهه، همه گونه روشهای مبارزه با استبداد اسلامی را آزمودند. از نبرد مسلحانه گرفته تا پروسه اصلاحات وخیزش دانشجویی و کوششهای مدنی همچون فریاد رفراندوم . ما در مبارزه خود برای انتخاب نظام سیاسی دلخواه و تغییر شرایط سیاسی و اجتماعی وفرهنگی و ... از حکومت اسلام شکست خورده ایم.
اکنون اما ژرفا و دامنه نارضایتی مردم ایران به حد و اندازه ای رسیده است و جمهوری اسلامی آنچنان متزلزل و بی مقدار گشته که با تلنگری عنقریب فرو خواهد پاشید. بنیادهای ایدئولوژیک و ساختارهای سیاسی و حقوقی حکومت اسلامی به بی اعتبار ترین موقعیت در نزد افکار عمومی ایران و جهان تنزل یافته است. همچون سلیمان بر بام قصرش، با تلنگری و وزش نسیمی بر پوسته باقی مانده از عصای موریانه خورده اش، به خاک خواهد افتاد.
هرچند ملت ایران کماکان در چنگال اسلام پلشت و آخوند پلید گرفتارند و توان نجات خود از این مغاک تاریکِ تباهی را نیافته اند، اما زمانه دگرگون گشته وامروز حکومت اسلامی با نیرویی در هم کوبنده روبروست که با قاطعیت و عزمی جزم کمر به نابودی استبداد بسته است. ایالات متحد آمریکا که دیر زمانی عربده های « مرگ بر آمریکا » و اشغال خاک خود را در سال 58 بنا به مناسبات جهانی و مصالح سیاسی تحمل می نمود، اینک بر اساس تحولات جهان نو و به دلیل نیاز شهروندان دهکده زمین به آزادی و دموکراسی، به پا خاسته است تا آخرین سنگرهای استبداد و بی حرمتی به ساحت انسان را بر رفتار و رسالت دیرینه و نقش سازنده خود در عرصه حیات و هستی بشر، درهم کوبد.
ما ایرانیان هنوز به حقیقت کردار متمدنانه و خردمندانه آمریکا در عرصه جهانی، آن چنانکه شایسته است پی نبرده ایم. به همان حقیقتی که ملت ژاپن درشصت سال پیش از این به روشنی دریافتند. باقی مانده های دنیای کهن وارزشهایش در مقابل انسان تراز نو و نیازهای دگرگون گشته اش به شدت مقاومت وسخت جانی می کنند. اروپای کهنه وقرن نوزدهمی واستعمارگر، علی رغم ظاهر آزادمنشانه و پز فرهنگی اش همچنان از نظام های مردم ستیز وآزادی کش و اسلام ضد بشر و زن خوار حمایت می کند.
آخوند دیو صورت دیو سیرت بنا به منافع حقیر و خصلت های تبهکارانه اش و نیز به دلیل درک واقعیت روشن نابودی تاریخی اش و تعطیل شدن دکان هزار ساله اش از پس سرنگونی از حکومت، با تمام توان اهریمنی خود در برابر موج آزادی خواهی مردم ایران سرسختانه مقاومت می کند.
مردم ایران چنانچه حمایت ایالات متحد آمریکا را عملاً به چشم ببینند و باور کنند، یک شبه طومار حیات نکبت بار حکومت اسلام را در هم خواهند پیچید. برای سرنگونی جمهوری اسلامی نیازی به حمله نظامی نخواهد بود. کافی است خودمان را باور کرده و ترس های بیهوده خود را به دور افکنیم و یک شب تا به صبح شمع به دست در خیابانهای تهران و دیگر شهرهای ایران بسر بریم و پوشالی بودن واق واق پاسداران وبسیجییان و سگهای حکومت اسلامی را به چشم ببینیم.
زمان تنگ تصمیصم گیری فرا رسیده است. یا می باید با حمله نیروهای نظامی آمریکا وائتلاف جهانی و هزینه های کمرشکن آن مواجه شویم و یا باید به پا خیزیم وبا کمترین هزینه جانی و مالی، شرّ و بلایی را که بر خود آوار کرده ایم از سرزمینمان بزداییم. بیاییم ثابت کنیم که خود کرده را تدبیر هست، وقتی که دوست وهمیار بزرگی چون ایالات متحد آمریکا در کنار ما قرار گرفته است.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives