IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Wednesday, March 09, 2005

 

میمون

هاشم آغاجری هم چون یوسفی اشکوری پس از اینکه پشتک و واروهایش را زد و جای دوست و دشمن را نشان داد عاقبت آزاد شد و می تواند به تدریس پروتستانتیسم اسلامی اش بپردازد. شاگردان آخوند شریعتی اینروزها خیلی عزیز شده اند. نقش خود را به خوبی بازی می کنند.
ایشان و از همین نحله و قماش بر این فکر ابلهانه می چرخند که اسلام چون مسیحیت می تواند اصلاح گردد؛ می شود مثلاً از قرآن گزیده ای استخراج نمود وتفاسیر غربی پسندی ارائه داد و بر اساس آن دین آبرومند و آپدیت شده ای ساخت که دکان آخوند را حفظ و حراست نماید. این کلام خمینی را گویا این افراد نشنیده اند که: اسلام منهای روحانیت یعنی اسلام منهای اسلام. ویا: حضرت رسول هم یک آخوند بود. ( از حافظه ).
بدون تردید تفاوت است میان دینی که پیامبر و بنیانگزارش مرده زنده می کند ودینی که پیامبرش جز به قتل مخالفانش به چیز دیگری نمی اندیشد. عیسی بر دار می رفت ومحمد با پوشیدن چند زره دورادور به نظاره حمله دژخیمان وغارتگرانش به قبایل می نشست و... در اسلام جایی برای اصلاح و رفرم وجود ندارد. هر ذره ای از اسلام که باقی بماند مثل مگس که تخم می ریزد هزار هزار آخوند تولید می کند و بالعکس.
در تکمیل و ادامه همین پروسه، اروپای کهنه استعمارگر و چاچول باز که برای حفظ اسلام خود را این روزها به آب و آتش می زند، حاجیه خانم عبادی را نیز نوبل مالی کرده، در آب نمک خوابانده و پی در پی تئوری های مردم سالاری دینی و اصلاحاتی تولید می کند وبه جمهوری اسلامی می فروشد. در جهان اسلام سخن از رنسانس و پروتستانتیزم وهرگونه رفرمی حرف پوچ و پرتی است. در اسلام چیزی وجود ندارد که دوباره زاییده شود. تمامش از جنس مرگ است؛ از جنس زباله غیر قابل بازیافت. به جا ماندن یک بیمار مبتلا به طاعون کافی است تا شهری را از نو مبتلا سازد.پروتستانتیزم اسلامی چیزی است مثل جدا کردن وبازآوری نخود و لوبیاهای هضم نشده در میان ریده های بیماری مبتلا به اسهال. اسلام هر گُهی هست یقیناً هیچ ارتباطی به ما ایرانیان ندارد.: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives