IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Friday, May 13, 2005

 

خردادِ سرنوشت
ماه تبری جستن از حکومت اسلامی و آخوند

مدت زمانی که تا 27 خردادماه 84 و نمایش عوام فریبانه انتخابات باقی مانده است، فرصتی کافی است تا تمامی نیروهای سیاسی و فکری و فرهنگی جامعه وهمه افرادی که مبارزه همه جانبه با زشتی های حکومت اسلام دغدغه هستی این حداقل یک ربع قرن اخیرشان بوده است، تصمیم قاطع خود را در تحریم انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اتخاذ کرده و صریح، مستقیم و رسماً آنرا اعلام دارند.
نهضت آزادی ایران، دفتر تحکیم وحدت، مدعیان و قائلان به وجود چیزی به نام جنبش دانشجویی، شتر گاو پلنگان ملی مذهبی ، یزدی ها، سحابی ها، سروش ها، گنجی ها و امثالهم جز با اعلام شجاعانه تحریم انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری به هیچ طریق دیگری نخواهند توانست میان خود و نظام سیاه و تباه اسلامی و زمامداران جنایت کار و غارتگر و فاسد آن، فاصله معنی دار و تطهیر کننده ای ایجاد کنند.
آخوند و حکومت اسلامی فقط و فقط با بایکوت و طرد و تبری است که به زباله دان تاریخ سپرده خواهد شد نه با لاس زدن و نصیحت و ارشاد. طی این 27 سال هیچکدام از ما در آسیاب بسر نمی بردیم که دودوزه بازی ها و لاس زدن ها و همکاسگی با عمله ظلم و جور اسلام از چشم ما پنهان مانده باشد. هر آنانکه تا به امروز به استحاله می اندیشیدند و مدعی روش مستحیل ساختن پایه های ایدئولوژیک و رفتاری نظام اسلامی بودند و با اداهای روشنفکری در واقع خوردن از کنار قدرت را توجیه می کردند، روشن شد که حداکثر دُم خودشان افتاد و دست و پا در آوردند و خم به ابروی حکومت اهریمنی اسلام نیامد.
بی شرمی و وقاحت اسلامی آخوند در حفظ و گسترش دکان وکاسبی پر سود خود و کارکشتگی و مهارت وی در تحمیق مردم به اندازه ایست که هزار هزار فریب خورده ساده لوح چون اعضای نهضت آزادی و ملی مذهبی ها و بچه مسلمون های دفتر تحکیم وحدت و دانشجویان تحصیل کرده در رشته وحدت حوزه و دانشگاه را برای سالیان سال همچنان سر کار بگذارد واز آنان چون آلت فعل سود بجوید. همان گونه که به وسیله بچه شغال های حزب مشارکت سالیانی است به اغفال قشر به ظاهر تحصیل کرده و دانشگاهی مشغول است.
اگر تحریم انتخابات پیش رو علنی و آشکار صورت نگیرد، ثابت خواهد شد که حبس کشیدن امثال گنجی ها و مسخره های ملی مذهبی و تحصن و اعلامیه پشت اعلامیه دفتر تحکیم وحدت و مبارزات صدتا یک غاز نهضت آزادی جز نیرنگ و دروغ به قصد اغفال مردم چیز دیگری نبوده است. اینکه « ما در انتخابات شرکت نمی کنیم ولی آنرا تحریم هم نمی کنیم » این دفعه کارگر نخواهد افتاد و از کسی پذیرفته نیست. امروز جای دوست و دشمن به روشنی پیداست.

یا انتخابات را تحریم کنید و یا به همراه آخوند، صفت شیاد و عوام فریب را زیبنده خود بدانید.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives