IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Monday, June 27, 2005

 

از قصه انتخابات

در روزها وشبهای منتهی به انتخابات نمایشی حکومت اسلامی از شش هفت شبکه تلویزیون و ده ها کانال رادیو با صدها نفر از مردم کوچه و خیابان مصاحبه و نظر خواهی پخش می شد. در تمامی این موارد دریغ از حتا یک نفر که حداقل بگوید در انتخابات شرکت نمی کنم. حالا پخش بیان دلایل مخالفتش پیشکش. همه و همه از زن و مرد، از کوچک و بزرگ ، از همه اقشار و اصناف بدون استثنا موافق شرکت در انتخابات بودند. حتا یک مخالف در کشور وجود نداشت!
نکته دیگر اینکه نظردهندگان همگی مثل طوطی دست آموز سه چهار جمله کلیشه ای که طی این مدت از همین رسانه ها با حجم و فراوانی بسیار جهت بمباران روانی شهروندان! پخش می شد را تکرار می کردند. اینکه وظیفه ملی ماست، وظیفه شرعی ماست، باید در تعیین سرنوشت کشورمان شرکت کنیم و از این قبیل.
نکته سوم: در این مصاحبه ها سعی شده بود راجع به اسلام کمتر صحبت شود و زیاد اسلام اسلام نکنند. ( یک پیروزی! )
چهارم اینکه در این انتخابات من با دقت و لذت به صف های رأی گیری نگاه می کردم وچیزی که زیاد جلب توجه مرا می نمود« رأی اولی ها » بودند که بگردمشون، ماه بودند ماه؛ از دختر و پسر. تعارف که نداریم، هرچه قدر برای تعیین سرنوشتی که برای آنها رقم زده اند صلاحیت نداشتند، در عوض صاحب خیلی مزایای دیگر بودند. همگی خوشگل وتودل برو، مثل هلو تر و تازه بودند. کاش یکی از آنها من را انتخاب می کرد. البته اگر بعدش تهمت فنچولک باز به آدم نزنند!
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives