IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Thursday, July 07, 2005

 

آیا مجتبی آزاد شد؟

من از اینکه مجتبی سمیعی نژاد از زندان ضحاکان مسلمان آزاد گردد بسیار خوشحال می شوم؛ اما از تبرئه وی از اتهامات واهی دکانداران دین به هیچ وجه خشنود نیستم.
ارتداد یعنی رد و انکار مزخرفاتی چون نبوّت و وحی و جهل و جّن و جادو. ارتداد یعنی تلاش خردمندانه در جهت پیراستن ساحت انسانی بشر از دروغ و عربده اهریمن سیاه تباهی. آخوند برای حفظ دکان پر درآمد اسلام مخالفان روشن اندیش خود را به اتهاماتی منسوب می سازد که خود ساخته و پرداخته و در نزد هیچ انسان سالم و خردمندی محلی از اعراب ندارد. ارتداد از حقوق و وظیفه هر فرد منتقدی است که به نیکی جوهر فرد فردِ بشر ایمان دارد و معتقد است با آگاهی و روشنگری، زیبایی های هستی که در زیر لایه های متعفن دین مدفون گشته پدیدار خواهد شد. آخوند با احکامی چون ارتداد در حقیقت به توقف و تعطیلی عقل بشر حکم می راند و درک و فهم و تعقل و اختیار وانتخاب را برای انسان مجاز نمی شمارد و تا زمانی که زندگی انسان و جامعه بشری از وجود کثیف و پلید آخوند پالایش نیابد، جامعه همچنان در ساحت شبان رمگی عقیم و متوقف خواهد بود. آخوند مثل چوپانان گوسفندان را به خاطر گوشت بیشتر و درآمد فزونتر بوسیله احکامی نظیر ارتداد و سب النبی و ... اخته می کند.
سب النبی یعنی دشنام به لاشه متعفنی که قرن ها پیش مدفون گشته و تا به امروز نکبت و خسران تعلیمات اهریمنی و انسان ستیزش دستکم انسانهای این سوی زمین و مشخصاً ما ایرانیان را مچاله و منکوب خشونت و تجاوز ذاتی خود ساخته است. احترام و قداست دروغینی که آخوند برای سموم دکان خود ساخته با شجاعت روشنگران و خردورزانی که بیباکانه در مقابل سفاکان مسلمان صف آرایی می کنند و به نشر آگاهی و نقد مواضع ضد بشری آنها می پردازند روز به روز رنگ می بازد و در نهایت به تعطیلی دکان آخوند خواهد انجامید.
عنقریب ما ایرانیان با تُف کردن نواله بد مزه و بد بو و مسموم اسلام سرمشق و درس آموز دیگر ملل اسیر و گروگان ملا و مفتی خواهیم بود و فهم نویی از آزادی را به بشر هدیه خواهیم داد.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives