IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Wednesday, September 14, 2005

 

من از مسلمان ها می ترسم!

محمد آیه 4
چون با کافران روبرو شدید گردنشان را بزنید.

نساء آیه 89 و 91
کافران را هرکجا یافتید، گرفته و به قتل رسانید.

توبه آیه 123
ای کسانیکه ایمان آوردید، کافرانی که نزد شمایند را بکشید.

احزاب آیه 61
اینان لعنت شدگانند، هر جا یافته شوند باید دستگیر گردند و به سختی کشته شوند.

مائده آیه 33
سزای کسانیکه با خدا و رسول او می جنگند و در زمین به فساد می کوشند جز این نیست که کشته شوند و یا بر دار آویخته گردند و یا دست و پایشان در خلاف جهت بریده شود.

توبه آیه 28
ای کسانیکه ایمان آوردید، بدانید که مشرکان نجسند.
...

من از مسلمان ها می ترسم، پس طبیعی است که از آنان متنفر باشم. به خصوص زمانیکه مسلمان ها منابع و ثروت سرزمینم را در اختیار گرفته اند و تا دندان مسلحند و دیوانه. دیوانه اند چون منطقی به این روشنی که پاسخ کلام را با کلام می دهند نه با ترور و قتل و زندان و داغ و درفش، توی مغزهای گندیده شان نمی رود.
من به عنوان یک وبلاگ نویس که تنها با واژه ها و تصاویر بی پروا به بیان اندیشه های خود می پردازم انتظارم این است که مخالفان من نیز با همین وسایل به مقابله با من برخیزند.
من بی اندازه از مسلمان ها متنفرم و دلایل محکمی بر این احساس خود دارم که نمی توان با واگویه مزخرفاتی چون ارتداد، سب النبی و ... از میدان به درم کرد. من در هیچ کجا و در هیچ شرایطی اندیشه های خود را کتمان نخواهم کرد. من تا زمانی که حکومت متجاوز اسلام که حداکثر نماینده 10- 15 درصد بیمار وابسته به فرقه ضالّه اسلام بیش نیست بخواهد تمامی جامعه را همچنان گروکان بگیرد و لجوجانه اسلام را اجرا کند و بر سر مواضع اهریمنی خود بایستد و کماکان حقوق اولیه شهروندی که همانا آزادی اندیشه و بیان بدون حصر و استثناست را نادیده بگیرد، شکنجه کند، به دار بیاویزد، ناقانون تعزیرات اسلامی به کار بندد، در خوراک و پوشاک و رفت و آمد شهروندان امر و نهی های رذیلانه به خرج دهد، روزنامه تعطیل کند، سایت و وبلاگ فیلتر کند، وبلاگ نویس بگیرد و از بام تا شام از هزار هزار بوق و بلندگو آیه و حدیث به ماتحتمان فرو کند ... به یقین از نقد اندیشه های سیاه و ضد انسانی آنان و دشنام گویی یعنی به نام بد خواندن مسلمانان و مقدّساتشان از هر طریق ممکن و به هر وسیله مقدور تا زنده ام دست نخواهم شست.
من حتا اگر دچار پریود های ترس و افسردگی و ناامیدی نیز باشم که طبیعی رفتار انسانی است که در چنگال اهریمن اسیر است؛ اما به محض اینکه خودم را بازیابم به نبردی جانانه با دیو عربده و جهل و جنّ و جادو بر خواهم خاست.
مسلمانان باید بدانند که در جهان کنونی نه تنها من، نه تنها ایرانیان، بلکه بشر از آنان می ترسد؛ پس از آنان متنفر است و مقصر خود ایشانند.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives