IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Saturday, December 17, 2005

 فیلترینگ در اسلام

اگر قفل و بند از زبان و قلم برداشته شود، چیزی از اسلام باقی نخواهد ماند.
آیت الله مکارم شیرازی
روزنامه خراسان
8 تیر 1381

اسلام نه تنها کسی را به عنوان مخالف به رسمیت نمی شناسد؛ بلکه مخالف خود را تحت نام کافر ابتدا به زشت ترین صفت ها موصوف ساخته و سپس فرمان قتلش را صادر می کند. ( کافران را هرکجا یافتید، گرفته و به قتل رسانید. نساء آیه 89 )
اسلام که یعنی آخوند، هیچکس را در مقام اندیشیدن، سخن گفتن و نوشتن برنمی تابد. آخوند که یعنی اسلام، متکلم وحده بوده و کلمه را ملک طلق خود می داند و چنانچه ذره ای از این اراده عدول کند، بی گمان دم و دستگاه کبریایی اش فرو می پاشد و دکانش تعطیل می گردد. نوشتن ( در اینجا وبلاگ نویسی ) به دو دلیل خشم آخوند را بر می انگیزد. ابتدا اینکه نگارش در ذات خود جستجوی حقیقت است و طریق و راه خودشناسی و خردورزی و اثبات فردیت مستقل، ونشستن در جایگاه خداست. با نوشتن انسان دچار بلوغ زود رس گشته و دیر بجنبی هیچ خدایی را بنده نخواهد بود. پس خطرناکترین رقیب آخوند، یعنی رقیب خدا و رسول و اسلام، انسانی است که مستقل می اندیشد و بوسیله نگارش، اندیشه هایش را ورز داده و قوام می بخشد. این فرد دیگر پامنبری نخواهد بود. این فرد به گوشهایش احترام می گذارد و هر مزخرف و یاوه ای را تحمل نمی کند. اساساً این فرد هیچ نیازی به وحی و رسول و آخوند در خود نمی بیند؛ چراکه در هر لحظه هزاران وحی بر وی نازل می شود. این فرد دیگری را بر خود سزاوار نمی داند. ( پیغمبر اولی و سزاوارتر از مؤمنان است به خود آنها. احزاب- آیه 6 )
وبلاگ نویسی شیوه جدیدی از بروز فردیت مستقل است و هدیه ای است از سوی انسان متمدن به بشر که کلمه را از اسارت پیامبران و اولیا واوصیا رهایی بخشیده و سهم هر انسان از کلمه را به وی داده است.

و اما از طرفی صدها و صدها وبلاگ نویس مخالف حکومت اسلامی با قلم خود پته آخوند را روی آب ریخته اند که دیگر این یکی که بسیار هم ملموس و واقعی است قابل چشم پوشی نیست وعنقریب است که آخوند و دکان و دستگاهش را با افشاگری ها و روشنگری و آگاهی بخشیدن به مردم ( به خصوص جوانان و نوجوانان نسل سوم و چهارم که آخوند گمان می بَرد طی این 27 سال مُخشان را تابیده است. ) فلج ساخته و از کار بیاندازد.

بنابراین فیلترینگ سایت ها و وبلاگ ها دستور مستقیم خدا و رسول است و اقتضاء کسب و کار آخوند . سانسور اینترنت از سوی یک نظام صرفاً استبدادی نظیر دیکتاتوری های متعارف صورت نمی گیرد، بلکه ایجاب جبری اساسی ترین اصول ایدئولوژی اسلام متجاوز است که هیچگونه مخالفتی را تحمل نمی کند و باید و نبایدهای اهریمنی اش را بر مؤمن و غیرمؤمن ساری و جاری می داند.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives