IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Saturday, January 07, 2006

 

گوز اهریمن

هالوکاست و بازی بیشترِ میمون

عربده های احمدی نژاد، این میمون دست آموز آخوند مصباح یزدی بر علیه یهودیان سابقه دیرینه ای دارد:

ای اهل ایمان یهود و نصاری را ( که دشمن اسلامند ) بدوستی مگیرید آنان بعضی دوست دار بعضی دیگرند و هرکه از شما با آنها دوستی کند ( در کفر و ستمگری ) بحقیقت از آنها خواهد بود وهمانا خدا ستمکاران را هدایت نخواهد نمود.
مائده آیه 51
همانا محققاً دشمن ترین مردم نسبت بمسلمانان یهود و مشرکانرا خواهی یافت.
مائده آیه 82
ترجمه الهی قمشه ای


آحمدی نژاد با تکرار حرف های گنده تر از دهانش مبنی بر مخدوش دانستن حقیقت کشتار یهودیان توسط نازی ها نشان می دهد که او عنتری است بازیچه لوطیان پشت پرده. و چون اصولاً افراد حقیر با ادعاهای بزرگ به دنبال پوششی بر پستیهای خود می گردند چندان هم از این بازی نگران نیست و فرصتی یافته است نا ابعاد کوچک میمونی اش را در جایگاه ریاست جمهوری غصب شده به اندازه جلوه دهد.
اینکه اهداف سیاسی این غائله در واقع چیست در برابر آسیبی که از طرف این دهان های گشاد پرعربده به حیثیت و اعتبار تاریخی ملت صلح جو و بشر دوست ایران وارد می آید چندان اهمیتی ندارد. ما هرچه قدر به درک درست مردم جهان نسبت به تفکیک سخنان این یاوه گویان حکومت اسلامی از نیت و منش نیک مردم ایران خوشبین باشیم، در عین حال و در دراز مدت شاهد رسوب اندیشه های ناصواب در اذهان دیگر ملل نسبت به مردم نیک اندیش ایران خواهیم بود. کمااینکه بسیاری از مردم جهان به دلیل رفتار ضد انسانی و وحشیانه آخوند های جمهوری اسلامی با مردم ایران و دیگر مخالفان خود در سراسر جهان طی این 27 سالی که از عمر نکبت بار نظام الهی می گذرد، ایرانیان را از جنس و جنم عربهای تروریست خاورمیانه به حساب می آورند.

اما آنچه که بیشتر از همه شگفت می نماید بویژه و حتماً از سوی چامعه یهودیان جهان، تضاد و تناقضی است غیر قابل انتظار و باورناپذیر. به این صورت که، از جانب کشوری چنین بی حرمتی ها ورفتارهای زشت نسبت به شئون و ارزش های بشری و بین المللی انجام می گیرد که در تاریخ درازدامن و پرمایه آن ثبت است که کوروش بزرگ ناجی و رهایی بخش یهودیان از ستم و محبس بابلیان و استقرار دهنده آنان در سرزمین فلسطین بوده است. این حقیقتی است افتخارآمیز در گذشته این سرزمین که محبت ما نسبت به یهودیان ودوستی متقابل را علی رغم کینه توزی ها و دشمن خویی های مسلمانان علیه این قوم، به ثبوت می رساند. این تضاد و تناقض تنها یکی از صدها و بلکه هزاران نکته و محور اصلی ناسازگاری و ناسازواری اسلام و ایران به شمار می رود که در مجموع مسبب به هم پاشیدگی و هرج و مرج اجتماعی، فکری و فرهنگی جامعه ایرانی بوده و هست.

برای اسلام گرایان قصه فلسطین بهانه ای است تا عقده های ایدئولوژیک خود را بازگشایی و دستورات پیامبر ضد یهودشان را به اجرا گزارند. گویا کار سر بریدن افراد قوم بنی قریظه نا تمام مانده و رگهای اهریمنِ اسلام از خون تهی گشته است.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives