IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Sunday, May 13, 2007

 

جنبش ملی ارتداد

طی سه هفته ای که از اول اردیبهشت ماه، سگ های وحشی اسلام در کوچه و خیابان زن و دختر ما را به بهانه های واهی گاز می گرفتند، لااقل من نشنیدم که مردم مقاومت جانانه ای از خود نشان داده باشند. اگر چنین نامردمی و توحشی از سوی حکومتگران در هر کشوری و در هر نقطه از جهان روی می داد، بدون تردید آن کشور با شورش های غیر قابل کنترلی روبرو می گشت. مردم مارا اما انگار سحر و جادویی از حداقل توان و تحرک برای حفظ کرامت انسانی خود تهی کرده است.
اسلام که آیین نفاق و تفرقه است و تجاوز به حقوق انسانی و بی احترامی به آزادی ها ی طبیعی انسان از اصول گوهری آن است، تک تک مردم ایرانزمین را به صورت ساکنان جزیره هایی منفرد، درون غارهایی به دور از یکدیگر، سرگرم بیرون کشیدن گلیم خود از آب کرده است، به طوریکه حتا فراموش کرده اند که بنی آدم اعضای یکدیگرند...
مضحکه مبارزه با بدحجابی وسیله و بهانه ایست که اسلام فروشان مکار و اسلام زدگان بیمار به شکلی عصبی و به تأسی از آموزه های اسلام ناب محمدی و بر پیشینه دشمنی اسلاف عربشان با ایران و ایرانی، هرچه بیشتر بر تحقیر و توهین به مردم این سرزمین پای بفشارند و هدف اساسی خود را که همانا اخته و زبون و ذلیل ساختن ایرانیان است پیگیری کنند.
به هنگام هجوم تازیان مسلمان بیابانگرد به ایران، در سده های نخست ظهور اسلام، ایرانیان می بایست مرکب را چپه سوار شوند و اجازه نداشتند خانه ای بلند تر از خانه عرب های اشغالگر بنا کنند. همچنین ایرانیان را با القابی چون موالی و عجم تحقیر می کردند و در سرکوب و منکوب ساختن هر اراده آزاد و خوی و منش انسانی در ایرانیان، از هیچ جنایت و ددمنشی فروگذار نبودند.
امروز بر هر انسان آگاه و خردمندی به روشنی آشکار است که آخوندهای جمهوری اسلامی در پی حفظ قدرت خود به این نتیجه قطعی رسیده اند که می باید ایرانیان را از همه خصلت های ارزنده بشری تهی ساخته و ریشه های همفکری و همبستگی آنان را پاره کنند. امروز آخوندهای حکومت اسلام در لزوم مستحیل ساختن پایه های فکری قوم ایرانی و ملوث کردن اندیشه های ناب ایرانی و انسانی، یعنی همه آنچه که فردوسی بزرگ برای پاسداشتش تمام عمر گرانبهای خود را بر آن گذاشت، هیچ تردیدی ندارند.
امروز آخوندهای حکومت جهل و جنایت اسلام در غرق کردن ایرانیان در فاضلاب عَفَن اسلام به موفقیت های بسیاری دست یافته اند و نماد چنین حرکتی بدون شک به آب بستن آرامگاه کورش بزرگ است.

امروز راه نجات ایران و ایرانی چیزی نیست مگر دوری جستن از اسلام و مسلمانی. ایرانی می باید نفرت و انزجار خود را از هرآنچه به گُه و گَند اسلام آغشته است آشکار سازد. ایرانی امروز می باید با زشت شمردن آموزه های اسلام که چیزی جز دکان آخوندهای بیگانه نیست، بر هویت و منش ایرانی خود اصرار ورزد.
امروز می باید با هوشیاری در مقابل توطئه های اروپای استعمارگر در حفظ اسلام و آخوندهای اسلامفروش ایستادگی کرد. اروپای استعمارگر حتا بیش از حکومتگران جمهوری اسلامی برای پسمانده نگهداشتن مردم ایران به اسلام نیازمند است.ساخته و پرداختن شارلاتان های مسلمانی همچون خاتمی و شیرین عبادی و سروش و دار و دسته نهضت آزادی و ملی مذهبی ها و قالب کردن آخوندهای شیادی همچون منتظری و کدیور و اشکوری به عنوان اپوزیسیون به مردم ناآگاه، کار و اقدامی بزرگتر از آنست که از عهده حشرات حقیر مقیم قم و نجف ساخته باشد.

نیاز امروز ایرانی به خیزشی آگاهانه در انکار میراث زشت پدران مسلمان شده خود است. امروز ایرانی می باید در حرکتی شجاعانه ذهن و روان خود را از رسوبات سخت شده مزخرفات و جهل و خرافه اسلام پاک و پیراسته گرداند. ایرانی می باید در خضوع و خشوع و اظهار بندگی در برابر الله، خدای تازی، شرمنده باشد.
آیا ایرانی به این اندازه از درک و شعور نرسیده است که دین تحمیلی بر پدرانش وصله ناجوری بر پیکر زیبای اوست؟ آیا ایرانی درنیافته است که خم و راست شدن در برابر خدای موهوم عرب و ایستادن در پشت آخوندی بیسواد و جاهل پرور و قرقره کردن یاوه ها و مزخرفاتی به زبان بیگانه، در شآن نه تنها او که هیچ انسانی نیست؟ آیا همین چند نسل حی و حاضر که نزدیک به سی سال نکبت حکومت الله بر زمین را با پوست و گوشت و استخوان خود احساس کردند، درنیافته اند که از اسلام یعنی دین دشمن، جز فساد و تباهی، جز شلاق و سنگسار و اعدام و ترور نخبگان و قطع دست و پا، جز غارت سرمایه های ملی، چیزی بهتر نصیب کس نگردیده است؟ آیا نفهمیدیم که سوغات اسلام چیزی به جز جهالت و تحقیر و توهین و بی آبرویی جهانی نبود؟

ما را چه شده است؟
آیا اهریمن اسلام مارا درنوردیده و راهی برای نجات نیست؟

یادمان باشد که اگر هندوستان مسلمانان خود را در قالب پاکستان و بنگلادش استفراغ نکرده بود، هزار هزار چون گاندی و نهرو، قادر نبودند که دموکراسی و آزادی را به سرزمینشان هدیه دهند.
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives