IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Wednesday, August 01, 2007

 

باز هم در باره اصلاح دینی در اسلام
ایرج ارجمند راد

فرهنگ ایرانی در دو راستای چشمگیر، در برابر ذهنیت و حقیقت های اسلام سر برافراشته است. در یک راستا گهواره و بستر اصلی اندیشیدن آزاد و میدان دادن به تجربه حقیقت های زندگی در دامنه ادب است. در یک راستا اشکار کردن و برشکافتن و وانمودن حقیقت های بزرگ دیگر زندگی در کنار حقیقت منجمد و متجاوز شرع اسلام. جاری و چشمگیر، سیلاب وار و همواره سرازیر، سرشار و زیبا و گونه گون، نرم و استوار، لطیف و بذله گو، شاد خو و شاد خوار. این را با خواندن اندکی از میراث ادبی ایرانی می توان دید. در ادب پارسی گسترده گی و رنگینی زندگی را می توان همه جا دید. زندگی و همه حقیقت هایش از نغمه سرود رودکی تا می سرایی های فرخی سیستانی و از شاهنامه فردوسی تا سروده های عراقی، و از معرفت گونه گون و پادی زندگی درمثنوی مولوی تا سرود رندی و خوشباشی حافظ، از آشکار گویی بیهقی تا طنز دلیرانه عبید، از شور عشق زمینی در غزل سعدی تا اندیشه های ژرف صائب تبریز، و حتی از درون خشکی و نامدارایی ناصرخسرو و شرع گرایی سعدی شیراز که از خاکش همواره « بوی عشق آید»، سرشار و جاری موج می زنند. ارزش شعر و غزل پارسی درست در همین میراث است که« اسلام ایرانی» را در نزد مردم ایران از اسلام ارباب شرع متمایز می کند و شریعت مداران اسلام بارها و بارها خود را در برابر « معمای » پیچیده نامسلمانی ما ایرانیان یافته اند.
ادامه مطلب

اسلام چیست؟ مسلمان کیست؟
منوچهر اسد بیگی

اسلام بنیادگرا اصیل ترین و واقعی ترین اسلام: اسلام محمد از اول سیاسی و حکومتی بود، او با استناد به اینکه از خدا به وی وحی میشود، آیات قرآن کلام خدا و او نبی خداست! به برقراری دین، مکتب وحکومت اسلام، ایمان و گرویدن مردم به آن کوشید. اوبا ورود به مدينه مسجد ساخت، همانند يك حاكم وشخصيت سياسي دولت تشکیل داد و حکومت اسلامی را پایه گذاری کرد، ارتش تشكيل داد، فرمانهاي جنگ وصلح صادر كرد، جنگها کرد، قضاوتها کرد، بابرخی قبایل پيمان ومعاهده بست، برنامه هاي اقتصادي واجتماعي داد، والي و حاکم به اطراف فرستاد، سفرائی برای صدور و دعوت اسلام به سوی دیگر حکام و زمامداران فرستاد، آیات قرآنی احکام و قوانین و فرامین، بایدها و نبایدهای الهی در امور جهادی قضائی، جنگ، کشتار، شهادت، غنیمت، انتقام، جزیه، مشرکین، کافران، منافقان، محاربان، معاندان و مرتدان، اجرای حدود و قصاص، بیت المال، ذکات، ارث، دیه، خانواده، ازدواج و... را صادر کرد! و اسلام را در تمام شئون فردي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي جامعه دخالت داد. بنابر این آشکار است که ریشه و اساس دین اسلام با سیاست و حکومت عجین بوده و دین اسلام به هیچ وجه از سیاست وحکومت جدا نبوده و نیست.
ادامه مطلب
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives