IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Tuesday, March 31, 2009

 

جایگاه زرتشت در آگاهبود ایرانیان

در ایران اسلامزدهء ما، از دیرباز تاکنون، هرگاه سخن از زرتشت بزرگ به میان آمده است، تازیان و مجاهدین و امامان و والیان اولیه اسلام و نیز آخوندها و آیت الله ها و اسلامفروشان بعدی، پا برهنه به میان دویده اند و در مقام نمایندهء الله و در حکم دهان اهریمن با اظهار نظری رذیلانه و مغرضانه، با پیامبر خواندن زرتشت به همانگونه که لابد محمد تازی پیامبر بوده است و اهل کتاب دانستن زرتشتیان به همان صورت که یهود و نصارا را اهل کتاب می شناسند، و با زیر سبیلی رد کردن نص صریح قرآن، کمال لطف الهی و رحمان و رحیم و رأفت اسلامی را در بارهء ما ایرانیان به خرج داده اند و از گردن زدن و بریدن دست و پای ما به مثابه کافران و مشرکان درگذشته اند ( معاملهء اهل کتاب) و به این طریق و با این ترفند سود سرشاری نصیب خود کرده اند:
« با کسانی از اهل كتاب که ایمان به خدا و روز قیامت نمی آورند و آنچه را الله و فرستاده‏اش حرام گردانيده‏اند حرام نمى‏دارند، قتال و كارزار كنید، تا آنگاه كه با خواری و تواضع به دست خود جزیه دهند.» توبه 29

آخوندها و دینکاران مسلمان که نسخه بدل موبدان زرتشتی ای هستند که فرمانروایان ساسانی را در مشت خود گرفته و سرانجام موجب سقوط دولت- ملت ساسانیان گردیدند، بسیار سعی کرده و می کنند که زرتشت را نه یک متفکر و اندیشمند و پارسا، که پیامبری از قماش پیامبران بنی اسرائیل و سامی معرفی کنند و که اهورا مزدا نیز نسخهء پایین تری از همین الله است با همان سبعیت و خشم و خشونت عیلامی- آشوری. متون دینی فراوانی هم موجود است که به این سعی و کوشش یاری می رساند. از جمله ارداویراف نامه که در آن بهشت و جهنم و روز جزا هم به سیاق قرآن و در قرن سوم هجری ساخته و پرداخته شده است.

اما در مجموع و تاریخاً، شوربختانه هدف و نظر دینکاران مسلمان تا حدود زیادی برآورده شده است و غالب مسلمانان ایرانی، آموزه های زرتشت و اوستا و اهورا مزدا را کمابیش چیزی شبیه اسلام و محمد و قرآن و الله قلمداد می کنند. با این تفاوت که اسلام و قرآن ورژن پیشرفته تری هم است!
در صورتی که محمد نوبرانه پیامبری بود. پیام معمولاً با واژه سروکار دارد و پیام را با واژه ابلاغ می کنند. اما این پستچی که کارت دعوتی به همراه داشت، نه تنها در آستانهء خانهء پیامگیر مصرانه می ایستاد تا جواب نامه را بازپس گیرد، بلکه اگر پاسخ مدعو منفی بود و عذری داشت، وی را خرکش می کرد و به دنبال خود می کشاند و چنانچه مقاومتی می دید شمشیر می کشید و سرش را از تن جدا می ساخت. دعوت محمد به اسلام از این جنم بود و هست.
یا به مثالی دیگر، نامهء این پستچی بی شباهت به نامه ها و بسته هایی که سازمان القائده و بن لادن برای افراد مورد نظر می فرستادند نیست که یا حاوی سم سیاه زخم بود و یا مجوف به موادی که پس از باز کردن بسته، توی صورت پیامگیر منفجر می شد.

همچنین است وجود روایت ها و احادیث و تحریف ها و دخالت های مسلمانان متجاوز در آیین ها و سنت ها و دلبستگی های ملی و شیوهء زندگی نیاکان ما که تا به امروز از سوی همگان ستایش شده و هرزمان و در هر فرصتی که شمشیر اسلام را از فراز سرمان دور دیده ایم با پاسداشت و عمل بدان ها، شادی و عشق و مهر و سبزی و طراوت و زیبایی را به زندگی خود باز آورده ایم.
نوروز و مهرگان و سده را جشن گرفته ایم، چهارشنبه سوری را آتش بازی کرده ایم، شادی کرده ایم، سفرهء هفت سین چیده ایم، سیزده بدر را به دشت و صحرا و باغ و گلستان نشسته ایم و به رغم چهارده قرن تجاوز و تیغ و تازیانه، ایرانی مانده ایم، ایرانی بوده ایم و از هر روزنهء موجود و ممکنی، با رقص و آواز و ترانه و سرود و شادی و با شلیک خنده، تیری به چهرهء کریه اهریمن پرتاب کرده ایم. و از این لحاظ در بین مردم بیش از پنجاه کشور اسلامی، به راستی که تافتهء جدا بافته ایم و به حق شایسته است که به خویش ببالیم و افتخار کنیم.
که اگر چنین نبود و اینچنین بر داشته ها و افتخارات نیاکان خویش پای نمی فشردیم، اکنون به مانند مردم پاکستان و سودان و سومالی در زیر لای و لجن متعفن اسلام دفن شده بودیم.

جهت نمونه ای از دخالت های موذیانه دینفروشان مسلمان به این مزخرفات توجه کنید:
« براى على هديه نوروز آوردند فرمود: اين چيست؟ گفتند: اى اميرمؤمنان امروز نوروز است. فرمود: هر روز ما را نوروز سازيد»!
« امام صادق در روز نوروز فرمود: هنگامى كه نوروز شد غسل كن و لباس پاكيزه بپوش و خودت را خوشبو ساز و آن روز را روزه بدار. پس هنگامى كه نماز ظهر و عصر و نافله هاى آن را به جاى آوردى، نمازى چهار ركعتى بگزار كه در ركعت اوّل آن، سوره حمد و ده مرتبه سوره قدر را مى خوانى. در ركعت دوم آن، سوره حمد و ده مرتبه سوره كافرون را مى خوانى. در ركعت سوم آن، سوره حمد و ده مرتبه سوره توحيد را مى خوانى و در ركعت چهارم، سوره حمد را با سوره هاى فلق و ناس. پس از نماز هم سجده شكر مى گزارى و دعا مى كنى. بدين ترتيب گناهان پنجاه ساله‏ات بخشوده مى شود!»
«امام صادق فرمود: روز نوروز، همان روز است كه پيامبردر غديرخم براى اميرالمؤمنين بيعت گرفت و مسلمانان به ولايت وى اقرار كردند. خوشا به حال آنان كه به اين بيعت استوار ماندند و واى بر آنان كه آن را شكستند. و اين همان روزى است كه پيامبر، علی را به منطقه جنيان روانه ساخت و از آنان عهد و پيمان گرفت. و همان روز است كه على بر نهروانيان پيروز شد و ذوالثديه را به قتل رساند. و همان روز است كه قائم ما و صاحب حكومت ظهور مى كند و خداوند او را بر دجال پيروز مى گرداند و دجال را در زباله دان كوفه به دار مى آويزد. ما در هر نوروز اميد فرج داريم چرا كه نوروز از ايام ماست كه پارسيان آن را پاس داشتند و شما آن را تباه نموديد.»
« امام صادق فرمود: پيامبرى از پيامبران بنى اسرائيل از خداوند خواست كه گروهى چند هزار نفره را كه از بيم مرگ ديار خويش را ترك گفتند و گرفتار مرگ شدند زنده سازد. خداوند بر آن پيامبر وحى فرستاد كه بر محل گورستان آنان آب بپاشد. پيامبر در روز نوروز چنين كرد. سپس زنده شدند و تعدادشان سى هزار نفر بود. از همين روز پاشيدن آب در نوروز سنتى ديرينه شد كه سبب آن را جز آنان كه دانشى پايدار دارند ندانند و همان آغاز سال پارسيان است.»
خواننده اگر حوصلهء زباله گردی داشته باشد، از این دست ترهات و سخنان مهمل و موهن در زباله دان مسلمانان فراوان یافت می شود.

ازدیگرسو پژوهشگران بسیاری به درستی بر این نظرند که نیاکانشان ناچار بوده اند که روایات و احادیثی جعل کنند و در دهان مسلمانان متجاوز بگذارند تا از شمشیر و تیغ و تازیانهء وحوش بیابانگرد در امان باشند. این نظر اگرچه تاحدودی صحیح و قابل تأمل است و ای بسا چنین تمهیدی تاریخاً جان های بسیاری از هم میهنان مارا نجات بخشیده و آداب و سنن و رسوم و کهنداشته های این قوم را از ایلغار و تجاوز مسلمانان کم و بیش در امان داشته است، اما و یک امای بزرگ این واقعیت است که شعوبیان نیز چنین می پنداشتند و تمامی هم و همتشان در همین سویه بود و کردند آنچه نمی بایست می شد. یعنی اسلام را تا دسته به خود حقنه کردیم. با عرب و عربیت ستیزیدیم، اما در عین حال و همزمان دین تازیان را عمیقاً درونی فکر و فرهنگ خود ساختیم و فی الواقع تعطیل کردیم و بستیم دروازه های اندیشه و خرد و خوداندیشی و آزاداندیشی را بر خود و ازخودبیگانه ای گشتیم بیگانه تر از هر قوم و ملت و مردمی بر میراث فکری و فرهنگی و اخلاقی و انسانی ِ خویش. به دست خویش از خود خلع خرد کردیم. از آن پس گویی برای هر فکر و پندار و اندیشهء شخصی می بایست از آخوند و دینفروشی تأییدیه و مجوز می گرفتیم.

اما و باز یک امای بزرگ این حقیقت است که به رغم ساده پنداری ها و خوشخیالی های آخوندها و آیت الله و اسلامفروشان، این قوم کهن از پس چهارده قرن تیغ و تعزیر و تازیانه و تکفیر و تجاوز، از پس چهارده قرن تلاش بی وقفه در جهت مغزشویی مردمان و مسخ و استحالهء یک فرهنگ کهن، نه زرتشت بزرگ و فرهیخته و فرزانه را فراموش کردند، نه آیین ها و سنن قوم خود را چنانکه والیان اسلام انتظار داشتند به طاق نسیان سپردند و نه از نفرت و کین ژرفی که از تازیان متجاوز به دل سپرده بودند ذره ای کاستند.
امروز تمامی کهنداشته ها و فر و فروزه های نیک ایرانی، آیین های ایرانی، بینش ها و جهان بینی های ایرانی با حرارت و گرمایی باورنکردنی در جان و جهان هر ایرانی در غلیان است. امروز سیمرغ در جان هر ایرانی لانه دارد و میترا و زرتشت و مانی و مزدک را از استخوان های پوسیدهء هر عرب متجاوز مسلمان و مقدسی به خویش نزدیکتر می یابیم.
گمان مبرید که آیین میترا که سپسترها تحت عنوان غربی ِ میترائیسم شهرت یافت و تا سه سده پس از ظهور عیسی ناصری تمامی جهان متمدن و امپراطوری روم را فراگرفته بود و یا اندیشه های مانی که تا دوردست های چین گسترش یافته بود با غلبهء اسلامی که به قول صادق هدایت « تمام فلسفه اش روی نجاسات بنا شده و اگر پایین تنه را از آن بگیرند روی هم می غلتد» از جان و جهان ایرانی رخت بربندد.

در عین حال و به کوری ِ چشم دشمن ما صاحب آیین زرتشت هستیم. صاحب سروده های زرتشت یعنی گاتاها که به هیچ مفسر و محلل و متولی و ملا و موبد و آخوند و دکانداری نیاز ندارد. لازم بوده است که به زبان پارسی ِ امروزه برگردانده شود که شده است و هر کودکی حتا، که دانش خواندن به پارسی را آموخته باشد می تواند از اندیشه های ژرف و زیبایی های گاتاها بهره ببرد. امروز هر ایرانی، ژرفای بینش زرتشت را در اندیشهء نیک، گفتار نیک و پندار نیک می بیند و می شناسد و درمی یابد. امروز هر ایرانی نیکی و راستی را که راه زرتشت است، از ریا و مکر و تزویر و تقوا و تقیه و ترور و رعب و انذار و ارهاب و کژی ها و پلیدی ها و تبه گنی ها به خوبی باز می شناسد.
حداقل برای نگارنده این سطور به منزلهء یک فرد ایرانی که به رغم زور و اجبار والدین خود هرگز مسلمان نشده است و نه هم هرگز فریب و نیرنگ و مکر و خدعهء دینفروشان و شریعتمداران در او کارگر افتاده است، آنچه از زرتشت و سروده ها و آموزه های او اراده و افاده و برداشت و دریافت می کند، نه دین به معنای مصطلح می باشد، نه مذهب و فرقه ای خاص است و نه هم واجد هیچ امر مقدسی است. و نیز هیچ ارتباطی با عالم غیب و ماوراء و ملکوت و فراکائنات نداشته است. آیین زرتشت بزرگ تنها و تنها بینشی است زیبا و انسانی. فهم و ادراک درستی است از هستی و حیات بشر بر این سیارهء خاکی. امروز آنچه از نام زرتشت و از سروده های او در جان و روان و ذهن یک ایرانی به جریان می افتد، یک اندیشهء زلال و یک احساس خوب است. یک جای پای محکمی است که مرا در برابر هجوم و یورش اهریمن بر هستی و حیاتم استوار نگه می دارد.

امروز نشان فروهر زینت بخش سینهء مردان و زنان ماست. امروز جوانان ما با آگاهی ِ عمیق به کهنداشته های افتخارآمیز خود، با عشق به شادی ها و رؤیاهای رنگارنگ و زیبای نیاکان خویش و با سرافرازی، سینهء خود را به نماد فروهر آذین می بندند.
امروز زرتشت بزرگ در دلمان، در جانمان و در تک تک یاخته های وجود ایرانی ما زنده است، سبز است، زندگی می کند و همپا و همراه ما در میان چمنزارهای دامنهء زاگرس قدم می زند، در نسیم سکرآور برخاسته از چکاد البرز و دماوند نفس می کشد، سرود می خواند و دستش را بر شانهء ما نهاده و راه را که در جهان یکی است و آن راستی است نشانمان می دهد.
siamakmehr@yahoo.com
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives