IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Saturday, June 13, 2009

 

رژیم اسلامی گور خودش را کند!

ناآگاهی مفرط جوانان کم سن و سال و خام و خوش خیال نسبت به ماهیتِ اسلامی ِ نظام حاکم بر ایران، انتخابات شکوهمندی را برای جمهوری اسلامی رقم زد که با جرزدن و تقلب آشکار در نتایج آراء به سود ملیجک و نامزد سوگلی ِ رهبر شیره ای مسلمین جهان، در نهایت و سرانجام منطقی خود، شیرینی ِ این انتخابات باشکوه را به زهر هلاهلی تبدیل خواهد کرد و به کام زمامداران و حاکمان حکومت اسلامی ریخته خواهد شد.
صرف نظر از این تردید که سه کاندیدای دیگر تا چه میزان به ولی فقیه وفادارند و آیا در تبانی با وی در قبال تقلب در انتخابات به گونه ای خفت بار سکوت خواهند کرد یا خیر، اما حقیقت آن است که یک نسل پرشور و جوان آنچنان ضربهء سرگیجه آور و بهت انگیزی خورد که تا مدت ها سر در جیب تفکر و تأمل فرو خواهد برد که نتیجهء مسلم آن عاقبت رسیدن به این حقیقت و درک این واقعیت است که برای برون شد از چرخهء باطل گزینش میان بد و بدتر و رهایی از چنگ نظام نکبت الهی، راهی به غیر از برانداختن جمهوری اسلامی در تمامیتش وجود ندارد.
اینکه این اتفاق با توجه به فشار فزاینده قدرت های خارجی که منافعشان را- اگرچه الزاماً با منافع ملت ایران همسو نیست- در پیروزی ِ هریک از نامزدها به جز محمود احمدی نژاد می دانستند و بیشتر به برنده شدن میرحسین موسوی دل بسته بودند، تا چه اندازه به تغییر واقعیت ها و شرایط امروز( 23 خرداد 88) منجر خواهد شد، ولی یک نکته روشن است که طرح« رژیم چنج» هم از داخل و هم از خارج دوباره بر روی میز قرار خواهد گرفت. اما نه از داخل رژیم. دو بال حکومت اسلامی هرگز از همدیگر پاره نمی شوند. هم محافظه کاران و هم اصلاح طلبان در جرم و جنایت ها و دزدی های سی ساله شریک و همکار و آمر و عامل و مباشر بوده اند و سرنوشت و عاقبت وخیم خود را در محضر ملت ایران به خوبی می شناسند.

به نیکی می دانیم که تقلب و دروغ و جعل و جرزدن و حیله و مکر و ریا و خدعه و نیرنگ و فریب از ویژگی ها و مؤلفه های بنیادی و گوهری اسلام است که از آن به عنوان« شیادی اخلاقی» به کرات یاد شده است. داسنان« ناسخ و منسوخ» آیه های قرآنی از نمونه های روشن جرزدن در بازی و معامله است. و موضوع « محکم و متشابه» و قصهء فریبکارانهء « شأن نزول» و انواع سفسطه و مغالطه که در تفسیر آیات قرآن از سوی فقها و مجتهدین و مراجع و آیت الله ها و اسلامفروشان بکار می رود، ماهیت و ذات متقلبانه و پر از دروغ و دغا و دغل دین اسلام را از نزول نخستین آیه و سورهء قرآن و از محمد و علی تا خمینی و خامنه ای به وضوح آشکار می سازد.

زمانی که از خمینی در بارهء بدعهدی و بی وفایی نسبت به قول و قرارهای خود که در پاریس و گورستان بهشت زهرا به زبان آورده بود و از رعایت آزادی ها و حقوق مردم در جمهوری اسلامی گفته بود سؤال شد، به صراحت گفت:« خدعه کردم»!
به راستی مگر الله، خدای مسلمانان، مکرالماکرین نیست؟
آنانی که از تقلب ولی فقیه و پاسداران وی در نتایج انتخابات بهت زده شده اند، گویا این مثل را نشنیده اند که آخوند وقتی سوار خری شود، هرگز پیاده نخواهد شد. یا باید خر بمیرد و یا آخوند!

برای تحلیل بهتر اوضاع می بایست منتظر تحولات روزهای آینده و بیشتر و بهتر از همه منتظر نتیجهء فشارهای بین المللی و داخلی به رژیم بمانیم. آیا اعتراض ها و فشارها به خشونت خواهد کشید؟
siamakmehr@yahoo.com
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives