IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Wednesday, September 29, 2004

 

1000Sunday, September 26, 2004

 

1000Saturday, September 25, 2004

 


حقیقت دروغ

آخوند شغال از محمد عرب تا علی چلاق پیوسته مدعی بوده اند که اسلام آمده است تا انسان را به کمال برساند. اما درتمامی تاریخ نکبت بار اسلام هر زمان فردی از آن اندازه ازدانش و دانایی و درک ونگاه درست به هستی برخوردار شد و به آن درجه از کمال انسانی دست یافت که جفنگ دین، ودروغ و ریای محمدی را بر نتافت وتخمه و مغزه ضد بشری آیین اهریمنی اسلام را شکافت واز پرده جهل و جادو برون ریخت، آخوند دیو سیرت دیو صورت بدون فوت وقت کمر به نابودی اش بست. از ترورها و قتل های محمد مزور و علی خون آشام در ابتدای ظهور شب اهریمن تا همین امروز، قرن ها خون انسان های به کمال رسیده است که این فاصله را پر کرده. قطعه قطعه کردن بابک و به دار آویختن حلاج از یک جنس است. از جنس اماله شیاف پتاسیم به سعیدی سیرجانی است. از جنس گلوله داغی است که به سینه کسروی نشست. فتوای خفه کردن محمد مختاری وجعفر پوینده را محمد عرب همان روز نخست بعثتش صادر کرده بود. وقتی بدن نحیف سال خوردگانی چون فروهرها را با ذوالفقار علی کارد آجین میکردند حسین ابن علی داشت دانشجویان را از طبقات خواب گاه به پایین پرتاب می کرد...
مکتب انسان ساز و مترقی اسلام ومتولیان فاسد وتبه کارو دزدش در نابود ساختن بنیان های درست زندگی انسان های این سمت زمین بسیار موفق بوده اند. درازمیان برداشتن راستی از میان مردمان وپراکندن شب دروغ بر همه عناصر هستی ما چنان موفق بوده اند که این پرسش مطرح می شود که آیا پس از بیش از هزارو یک شب وفرا تر از زمانی که به عدد می آید، ماندگاری این دروغ از فساد برخی از ژن های ما در طی تحول زیستی مان در این دراز دامن زمان ریشه نگرفته است؟
Tuesday, September 14, 2004

 

آخر نفرت

تقدیم به روان پاک عاطفه رجبی دختربچه بی گناه نکایی

من بر هویت اسلامی ام
مدام ادرار می کنم
من توی باد وقتی که بر پرچم سبز لااله الاالله می وزد
ادرار می کنم

من در قنوت
دررکوع
در سجود
بی وضو باوضو
ادرار می کنم

من به ریش و پشم آن مرجع تقلید
آن حاکم شرع
آن مجتهد عالی قدر
که در پستوی حجره اش درمدرسه علمیه لواط می کند
ادرار می کنم

من بر کعبه و کوثر
بر فکر پیامبر
من برشرع انور
برائمه عنتر
ادرار می کنم

من معتقدم که اسلام دین دشمن است
پس خرده مگیرید اگر
بر اعتقاد مسلمین
مدام ادرار می کنم.

Monday, September 06, 2004

 

وقت این حرف ها نیست!

نمیدانم چه شده است که شمرعزیز بی مقدمه و بی توضیح به جان کری و جرج بوش تاخته است. نمیدانم او این افراد را نماد آمریکا گرفته است. یا اساساً مقصودش همین دو شخص است... نمیدانم.
ولی این را خوب میدانم که اگر اندکی از امید به دگرگونی در این طویله اسلامی در دلمان مانده باشد از کورسویی است که از همان سو می درخشد. و گرنه ما که زورمان به آخوند کینه توز و مکار نمی رسد. یک ربع قرن گذشت و اهریمن سیاه کاراسلام به تباهی ایران مشغول است و همه ماحقیقت را دانستیم اما چه کردیم؟ تمام زورمان را زدیم. مگر قابل تصور است که مردم افغانستان قادر بودند ماموت های عصر یخبدان را سرنگون کنند. مگر برای مردم عراق علی رغم سختی هایی که در این یک سال و اندی متحمل شدند روزگار روشنتری متصور نیست؟
اگر همین آمریکا و همین ریگان و بوش پدر و پسر در میان نبودند؛ اگر همین آزادی خواهی ها و حقوق بشر طلبی آمریکا نبود، آخوندهای دیو سیرت تک تک ما را طی این 25 سال با گه اسلام گچ می گرفتند. اروپایی های استعمارگر و کاسب پیشه که می بینیم تا هنوز، به لاس و معامله باآخوند ها مشغولند.
فراموش نکرده ایم آن تاریخ قرون را که در این سرزمین فقط با مرگ می شد از نکبت اسلام گریخت. باید از انسان های عصر محمد و علی و خلفا و عصر سیاه غزنوی و صفوی پرسید که در غیاب همچون آمریکایی، آخوند و اسلام با آنان چه کرد. در آن دنیای بسته و پرت افتاده، شغالی چون باقر مجلسی در دربار صفوی همه چرک و کثافت اسلام را به کمک شمشیر سلاطین صفوی و درفقدان حتا یک مخالف توانمند که صدایی داشته باشد، چنان گسترد که هنوز که هنوز است زیر آن دست و پا می زنیم و راه نجاتی نیافته ایم. اما امروز چطور؟ امروز به دلیل حضور دنیای جدید است که شمشیراسلام در ماتحت پیامبرش غلاف شده. حالا گیرم تعدادی تروریست دیوانه چند صباحی گوز گوزی هم در دنیا کردند؛ ولی چیزی از سمت قاره جدید راه افتاده است که مانعی برایش وجود ندارد. در سر راه خود تمامی این حشرات موذی مسلمان را لگد مال خواهد کرد.
امروز از آزادی خواهی آمریکاست و از دنیای ساخته چنین تفکری است که ذات ضد بشری اسلام بر همگان آشکار گشته. امروز به کوشش روشن گرانه آمریکاست که ماهیت تروریستی مسلمانان از پرده برون افتاده است. آمریکا یک تفکر است؛ زندگی براساس یک نگاه درست به هستی است؛ نه یک کشور از قریب به 200 کشور ریز و درشت. آمریکا جهانی است که توان و ابزار نقد خود را در درونش داراست و همه پویایی اش را ازهمین ویژگی کسب کرده است. همچون دنیای سنگی ما نیست که نتوان گفت بالای چشمت ابروست. چون ما درگل تاریخ پر افتخارشان نمانده و در جا نمی زنند. امثال هانتینگتن ها و فوکویاماها و چامسکی ها و... مداوم و آزادانه آن جهان را نقد می کنند و سبب بالندگی و رشد جامعه ای می شوند که بهشت دست نیافتنی مردم جهان پیرامونی است. این انسان هایی که برای مهاجرت به آمریکا جان خود و خانواده خود را در دریاها و رودخانه ها و مرزها به خطر می اندازند برای رسیدن به دنیای آزاد و زیبا و متفاوتی است که در تلاش برای ساختن آن در سرزمین خود ناکام بوده اند.
دشمنی عمیق آخوند با آمریکا سوای از مصارف سیاسی و داخلی اش به دلیل نفس وجود تفکرآمریکاییست که هیچ حد و مرز دروغینی برای آزادی قائل نیست. این حقیقت را ژاپنی ها و نیز ویتنامی ها و چینی ها کمی دیرتر پس ازعصر ایدئولوژی بازی هایشان به خوبی دریافتند. اما غرب ستیزی آخوند که در دشمنی با جهان آمریکایی خلاصه می شود چون بختک بر سرنوشتمان سایه انداخته است و به آسانی می تواند ما را دچار خطای دید کند.

***
: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives