IRAN LAND'S REPORT           گزارش به خاک ایران
سیامک مهر
Monday, March 07, 2005

 


هشتم مارس روز جهانی زن گرامی باد.

در آغاز زن بود
به یقین هستی با زن آغاز گشته وبا زن بشر به آرامش می رسد. به یقین اگر سررشته امور دنیا به زنان خردمند سپرده شود کار جهان به سامان می رسد ومرد در سایه سار زن تا ابد به استراحت خواهد پرداخت.
زن است که مرد را متولد ساخته و هموست که حامل راز زندگی است وهموست که آزادی اش در واقع آزادی نوع انسان است و تعادل جامعه بسته به تساوی و تعادل حقوقی زن و مرد است. بشر از زن ومرد، هستی را، زندگی را، زیبایی را همواره در زن جسته و یافته است. ولی نابخردانه مدیریت زندگی را از زن باز گرفته وخود را سرگشته وپریشان نموده است.
زندگی از زن، زایندگی، باروری، لطافت، صبوری و راستی کردار را کسب می کند. زن تمامی زیبایی، زن جوهره شادی است. زن از سمت نیکی آمده است. وانسان که از زن آمده است به زن باز خواهد گشت و آرامش آدمی آغاز خواهد شد...
در ادوار مادرشاهی که گویا در تمدن مدیترانه ای بیشتر ودیرپاتر رواج داشته است، زندگی انسان به ذات هستی بی گمان نزدیکتر بوده است. گرچه آنچه مورد نظر من است درآن شکل بدوی امکان ظهوروبروز نداشته است.
درمزخرفات مسلمانان نیز آمده است که آخرالزمان، زمانی! است که پادشاه جهان زن باشد! خوب اگر دقیق شویم پر بیراه نگفته اند. از نگاه مردبیمار مذهبی در واقع از مصیبت سخن رانده می شود؛ از دورانی که فساد زمین را فرا گرفته است. اما در عین حال در این کلام به حقیقتی اشاره رفته است وآن وحشت مردبیمار مذهبی از ارتقاء جایگاه زن در مراتب اجتماعی است.
124 هزار پیامبر اجق و وجق با ریش و پشم دراز و روایت های کلان وبی ربط به زندگی وگنده گوزی های بیشمار، جملگی از زن غافل بوده اند مگر در به تخفیف واسارت زن. ( پیامبران را باید به کار گِل گماشت که صلاح و راحتی دنیا و آخرتشان در آن است! ). چه چیزی در زن وجود دارد که مدیریت او، قضاوت وشهادتش چنین بر مرد گران آمده است؟ آیا به جز نگاه ابلهانه جنسیتی و پیش فرض به دور از واقعیت برتری جنسی مرد؟ در آن همه افسانه واسطوره مذهبی که پیرامون خلقت بافته اند و یافته اند سعی بسیاری به کار رفته است که زن طفیلی مرد قلمداد شود.
حقوق بشر با پذیرش مدیریت یکسان زن و مرد بر امور جامعه پرداخته خواهد شد. جامعه و مدنیت بشر تنها در صورت به رسمیت شناختن برابری زن و مرد در هستی انسانی و زندگی اجتماعی با معنا می شود و تحقق می یابد.
اما دریغ که در این سوی زمین زن حتا اختیار تعیین نوع پوشش خود را ندارد. در اینجا زن ذلیل و بیچاره اراجیف و اندیشه های سخیف مذهبی است. انقیاد و انقباض واستحاله هستی انسانی زن اساس حیات و ممات و وسیله حفظ دکان دین است. اسلام بر گُرده زن سوار است. سمبل چنین خفت و بردگی نیز حجاب است. در جامعه تا زمانی که حق برهنگی برای زن محترم شناخته نشود، سخن راندن از آزادی زن یاوه گویی است. عوام فریبی است. هنگامی که مردبیمار مذهبی حتا اندازه و دامنه صدای زن را تعیین می کند. زمانی که آزادی سکس ، آواز خواندن و رقص و طبیعی ترین و خصوصی ترین فعالیت ها و رفتار حیاتی انسان توسط جهالت مذهبی و دکانداری اسلام از زن ( انسان ) سلب گردیده است و با هرگونه روشن گری و خرافه زدایی با شدت وخشونتی اهریمنی از سوی مسلمانان بیمار و حکومت سیاه و تباه جمهوری اسلامی مقابله می شود؛ مبارزه برای بازیابی حقوق از کف رفته زنان، وظیفه اجتماعی و رسالت مدنی هر انسانی اعم از زن ومرد است.

در همین زمینه:
حجاب سمبل حقارت و بی حقوقی زن
زن وقتی مسلمان باشد...: فهرست 20 نوشتار واپسین

سرنوشت آزاداندیشی در جامعهء توحیدی
«دربارهء اسلام و از جمله«اسلام رحمانی
!سکولاریسم یعنی مرگ بر اسلام
سفر به سرزمین ممنوعه
تحولات جامعه در سال پیش رو
!ما آتش پرستیم
چهارشنبه سوری، خاری در چشم اهریمن
مرگ حکومت اسلام در سالروز تولدش
دربارهء بیانیه های زنجیره ای جناح اصلاحاتچی
میخ های تابوت مرجعیت شیعه
توضیحی دربارهء یک حد شرعی
رستاخیز ایرانیان و دشمنانش
قصاص یا توحش اسلامی
!بازگشت گربه نره
اسلام که تنگ آید --- آخوند به جفنگ آید
درک شرایط مبارزه در قلمرو اهریمن
دربارهء شکنجه و لواط اسلامی
عینکِ سبزِ فریب
سرانجام انقلاب مخملی در قلمرو اهریمن
مافیای روحانیت در نبرد مرگ و زندگی


This page is powered by Blogger. Isn't yours?

     E.mail                     Home
دکتر اسماعیل خویی

اعلامیه جهانی حقوق بشر
کمیته دفاع از حقوق بشر
حزب مشروطه ایران
سکولارهای سبز
مقالات سیاسی
درفش کاویانی
زنده باد انقلاب
سکولاریزم نو
علیه تبعیض
فرهنگشهر
بی خدایان
انجمن آرا
کاوه سرا
سربازان
نیلگون
زندیق
افشا
کافر


آژانس خبری کوروش
اخبار روز
اطلاعات.نت
ایران امروز
پارس دیلی نیوز
ایران پرس نیوز
ایران گلوبال
ایران تریبون
بلاگ نیوز
روشنگری
گزارشگران


نوید اخگر
نادره افشاری
منوچهر جمالی
آرامش دوستدار
امیر سپهر
پری صفاری
میرزاآقا عسگری
بهرام مشیری
اسماعیل نوری علاArchives